Batthyány utcai rendelő felújítása

2020.09.21. |

Kedvezményezett neve:           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe:                             Batthyány utcai rendelő felújítása

Szerződött támogatás összege: 113.042.679,- Ft.

Támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek biztosításán keresztül, a minőségi egészségügyi szolgáltatások költséghatékonyabb működtetése, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedése, az életminőség javítás és a munkaképesség mielőbbi visszaállítása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátás infrastrukturális fejlesztés keretében a Batthyány utca 7475/4 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felnőtt háziorvosi rendelő felújítását, eszközök beszerzését, valamint a Batthyány utca 7475/3 helyrajzi számon lévő gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó számára kizárólag eszközök beszerzését tervezi.

Az önkormányzati tulajdoni épület 1978-ban épült, egyszintes, magas tetős, jelentős felújításon nem esett át. Elavult az épület fűtési- és elektromos hálózata is, ezek felújítása szükséges. A tetőszerkezet átvizsgálása, valamint a szükség szerinti javítása része a projektnek. Korszerűtlen az épület azbeszt pala fedése, ennek cseréje műszakilag fontos eleme a felújításnak. Az ablakok rendkívül rossz állapotúak, a várókban lévő fém ablakok nyithatóságának hiánya az épület átszellőztetését akadályozza a rendelőkben a hő- és hangszigetelés gondot okoz. Energetikai korszerűsítési, valamint felújítási szempontok miatt a nyílászárók cseréjét, a homlokzat utólagos hőszigetelését, valamint a tető korszerűsítését végezzük el. Az épület ketté van osztva 1-1 orvosi rendelővel, a korábbi elválasztott várókat egybenyitjuk, így biztosított lesz a két rendelőrész közötti átjárás. Jelen pályázatban a projektarányos akadálymentesítés megvalósul.

A felnőtt háziorvos rendelőben 4 fő háziorvos, a gyermek háziorvosi rendelőben 2 fő házi gyermekorvos végzi a háziorvosi alapellátási feladatokat. A 2 fő házi gyermekorvos látja el külön rendelési időben az iskolaorvosi feladatokat is.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett orvosi eszközök, rendelők/tanácsadók, várók komfortosítását szolgáló bútorzatok, valamint informatikai eszközök beszerzésére is sor kerül. A beszerzésre kerülő eszközök a fejlesztendő egészségügyi szolgálatok működési engedélyében és a NEAK finanszírozási szerződésben foglalt tevékenység végzéséhez szükségesek, azok megfelelnek a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben, a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben és a Felhívás „Beszerezhető eszközök listájában” foglaltaknak.

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-16-SF1-2017-00002