Adóiroda elérhetőség, számlaszámok

2024.01.10. |

Irodavezető: Déri László Gábor
Cím: Székesfehérvár, Várkörút 1/a.
Az iroda telefonszámai: (22) 537-284, 537-283, 537-286, 537-280, 537-279, 537-290
Az iroda fax száma: (22) 537-277
E-mail: deri.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Levelezési cím:
8050 Székesfehérvár Pf.: 437.

Személyes ügyintézés:

szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
péntek: 8-12-ig

Időpont foglalható:

- az adoiroda@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen,

 vagy az alábbi linken található telefonszámokon.

                               Elérhetőségek


Tájékoztatók

Letölthető nyomtatványok

Jogszabályok

E-ügyintézés


Számlaszámok Az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.

Iparűzési adó beszedési számla 12023008-00262602-00100003

Gépjárműadó beszedési számla

!!! Kizárólag 2020.12.31-ig fenálló tartozás esetén !!!

2021.01.01-től a NAV számlájára kell fizetni.

12023008-00154318-00100001
Idegenforgalmiadó beszedési számla 12023008-00334223-00100006
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 12023008-00334234-00100002
Késedelmi pótlék beszedési számla 12023008-00334245-00100008
Bírság, önellenőrzési pótlék,
végrehajtási költség beszedési számla
12023008-00334256-00100004
Egyéb bevételek számla 12023008-00154307-00100005
Idegen bevételek számla 12023008-00206264-00100001
Talajterhelési díj számla 12023008-00108361-00100002
Illeték beszedési számla 12023008-00113689-00100001
Építményadó beszedési számla 12023008-00334201-00100004
Telekadó beszedési számla 12023008-01348785-00100007
Helyi jövedéki adó 12001008-01536656-00100005

Ha az adózó az adott számlára külföldről szeretne befizetni, akkor az önkormányzat IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például külföldről teljesített átutalásoknál.

S.W.I.F.T: UBRTHUHB

Iparűzési adó beszedési számla IBAN száma HU63 12023008-00262602-00100003

Gépjárműadó beszedési számla

!!! Kizárólag 2020.12.31-ig fenálló tartozás esetén !!!

2021.01.01-től a NAV számlájára kell fizetni.

IBAN száma HU67 12023008-00154318-00100001
Idegenforgalmiadó beszedési számla IBAN száma HU67 12023008-00334223-00100006
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla

IBAN száma HU77 12023008-00334234-00100002

Késedelmi pótlék beszedési számla IBAN száma HU11 12023008-00334245-00100008
Bírság, önellenőrzési pótlék,
végrehajtási költség beszedési számla
IBAN száma HU21 12023008-00334256-00100004
Egyéb bevételek számla IBAN száma HU57 12023008-00154307-00100005
Idegen bevételek számla IBAN száma HU80 12023008-00206264-00100001
Talajterhelési díj számla IBAN száma HU91 12023008-00108361-00100002
Illeték beszedési számla IBAN száma HU04 12023008-00113689-00100001
Építményadó beszedési számla

IBAN száma HU26 12023008-00334201-00100004

Helyi jövedéki adó beszedési számla IBAN száma HU58 12001008-01536656-00100005
Telekadó beszedési számla IBAN száma HU10 12023008-01348785-00100007

Ügyrendi feladatok:

A jegyző hatáskörébe tartozó helyi és központi adókkal kapcsolatos adóigazgatási eljárások, az adók módjára behajtandó köztartozással kapcsolatos végrehajtási tevékenységet látja el:

3.1.1 bejelentkezés, bevallás alapján az adóalanyok nyilvántartása, az adó megállapítása, kivetése,
3.1.2 az adókötelezettséget előírása, befizetéseket könyvelése, elszámolása az adózó számlalapján,
3.1.3 az előlegmérséklési kérelmek elbírálása, a méltányossági eljárások (fizetési könnyítés, adómérséklés) lefolytatása,
3.1.4 az adószámla egyenlegéről az adózó értesítése,
3.1.5 adóellenőrzés lefolytatása
3.1.6 hitelezői igénybejelentés benyújtása a csőd-, felszámolás- és végelszámolási eljárásokban.
3.1.7 az adótartozás behajtása érdekében a végrehajtási eljárás lefolytatása
3.1.8 az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
3.1.9 az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokról gondoskodás
3.1.10 adatszolgáltatás a számvitel részére a havi, negyedéves, éves zárási összesítők alapján
3.1.11 kapcsolat tartása a társhatóságokkal, a Magyar Államkincstárral, az adóbeszedési számlákat vezető pénzintézettel, továbbá az adónyilvántartást szolgáló ONKADO program rendszergazdájával
3.1.12 adatszolgáltatás nyújtása a testületi előterjesztések elkészítéséhez, a költségvetés, annak módosítása, illetve a zárszámadás előkészítéséhez
3.1.13 adóigazolások, költségmentességhez hatósági bizonyítványok kiadása,
3.1.14 jogszabályban meghatározott esetekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása
3.1.15 az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.1.16 az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.1.17 az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.1.18 az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.1.19 az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.1.20 együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.1.21 ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.