Adóiroda elérhetőség, számlaszámok

2020.03.20. |
Irodavezető: Déri László Gábor
Cím: Székesfehérvár, Várkörút 1/a.
Az iroda telefonszámai: (22) 537-284, 537-283, 537-286, 537-280, 537-279, 537-290
Az iroda fax száma: (22) 537-277
E-mail: deri.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár Pf.: 437.

Személyes ügyintézés:
Hétfő: 13-15 óráig
szerda 8-12 óráig, 13-18 óráig
Péntek: 8-12 óráig


Letölthető nyomtatványok

Jogszabályok, határidők

E-ügyintézés

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás (VPOS)

Az Adóiroda hirdetményei

Koronavírus kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatos, adózóknak szóló tájékoztató itt megtekinthető.

A helyi adóbevételeket, minden évre vonatozóan az önkormányzat zárszámadási rendeletei tartalmazzák, melyek itt elérhetőek.

Számlaszámok Az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.

Iparűzési adó beszedési számla 12023008-00262602-00100003
Gépjárműadó beszedési számla 12023008-00154318-00100001
Idegenforgalmiadó beszedési számla 12023008-00334223-00100006
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 12023008-00334234-00100002
Késedelmi pótlék beszedési számla 12023008-00334245-00100008
Bírság, önellenőrzési pótlék,
végrehajtási költség beszedési számla
12023008-00334256-00100004
Egyéb bevételek számla 12023008-00154307-00100005
Idegen bevételek számla 12023008-00206264-00100001
Talajterhelési díj számla 12023008-00108361-00100002
Illeték beszedési számla 12023008-00113689-00100001
Építményadó beszedési számla 12023008-00334201-00100004
Telekadó beszedési számla 12023008-01348785-00100007

Ügyrendi feladatok:

A jegyző hatáskörébe tartozó helyi és központi adókkal kapcsolatos adóigazgatási eljárások, az adók módjára behajtandó köztartozással kapcsolatos végrehajtási tevékenységet látja el:

3.1.1 bejelentkezés, bevallás alapján az adóalanyok nyilvántartása, az adó megállapítása, kivetése,
3.1.2 az adókötelezettséget előírása, befizetéseket könyvelése, elszámolása az adózó számlalapján,
3.1.3 az előlegmérséklési kérelmek elbírálása, a méltányossági eljárások (fizetési könnyítés, adómérséklés) lefolytatása,
3.1.4 az adószámla egyenlegéről az adózó értesítése,
3.1.5 adóellenőrzés lefolytatása
3.1.6 hitelezői igénybejelentés benyújtása a csőd-, felszámolás- és végelszámolási eljárásokban.
3.1.7 az adótartozás behajtása érdekében a végrehajtási eljárás lefolytatása
3.1.8 az adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
3.1.9 az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokról gondoskodás
3.1.10 adatszolgáltatás a számvitel részére a havi, negyedéves, éves zárási összesítők alapján
3.1.11 kapcsolat tartása a társhatóságokkal, a Magyar Államkincstárral, az adóbeszedési számlákat vezető pénzintézettel, továbbá az adónyilvántartást szolgáló ONKADO program rendszergazdájával
3.1.12 adatszolgáltatás nyújtása a testületi előterjesztések elkészítéséhez, a költségvetés, annak módosítása, illetve a zárszámadás előkészítéséhez
3.1.13 adóigazolások, költségmentességhez hatósági bizonyítványok kiadása,
3.1.14 jogszabályban meghatározott esetekben adó- és értékbizonyítvány kiállítása
3.1.15 az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.1.16 az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.1.17 az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.1.18 az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.1.19 az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.1.20 együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.1.21 ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19