Udvaros-karbantartó - Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája

2021.01.07. |
Az intézmény neve, címe: Hosszúsétatéri Óvoda
Székesfehérvár, 8000
Hosszúsétatér 42.
A betöltetlen munkakör megnevezése: udvaros-karbantartó
A munkavégzés helye: Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája
Székesfehérvár, 8000
Tóvárosi ln. 70.
Ellátandó főbb feladatok: Udvaros és karbantartói feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
A munkaviszony tartama: Határozatlan idő
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: Legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal.
A betöltéshez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés: 8 általános  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, iskolai végzettségről másolat, erkölcsi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági feltétel: Érvényes egészségügyi munkaalkalmasság.
Munkaidő: 8 óra
Kötelező óraszám: heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez kapcsolódó pótlékok   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Ildikó részére a postmaster@tovarosiovoda.t-online.hu e-mail címen keresztül ill. postai úton az óvoda címére.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ildikó nyújt, a 06 70 457 1738-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 18.
A pályázat elbírálásának módja: Személyes beszélgetést követően.
Egyéb közlendő:   Munkaidő: 600-1400

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera

360 Fehérvár