Településrendezés (HATÁLYOS)

2021.02.11. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve

(Az alaphatározat és módosítása, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt mellékletei a címekre kattintva letölthetők.)

  • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat mellékletei, egységes szerkezetbe foglalva a 66/2021.(II.9.) kgy.  határozattal:
1. melléklet: SZERKEZETI TERV
2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
3. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)
3/A. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút 0.ütem - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)
4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA-    Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)
5/A. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)
6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata

(A rendelet és mellékletei a címekre kattintva letölthetők.)

1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv (egybe fűzve)

2. melléklet: Szabályozási terv (szelvényenként)

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok

Hirdetés

Eseménynaptár

2021. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár