Településrendezés ÚJ (hatályos 2019. augusztus 11-től)

2020.06.03. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve

(A határozat és mellékletei a címekre kattintva letölthetők.)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat

1. melléklet: SZERKEZETI TERV

2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

3. melléklet: VÁLTOZÁSOK

4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata

(A rendelet és mellékletei a címekre kattintva letölthetők.)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet ( egységes szerkezetben a 27/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2019.december 4-től)

1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv (egybe fűzve)

2. melléklet: Szabályozási terv (szelvényenként)

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera

360 Fehérvár