Tartalomjegyzék

2017.03.20. |
2. Alapinformációk
3. A Polgári Védelem történetéből
4. Kirendeltség rövid bemutatása
4.1 Kirendeltség jogállása
4.2 Kirendeltség illetékessége
4.3 A kirendeltség szervezete, személyi összetétele
4.4 A kirendeltség feladatai
4.5 Irodák
4.6 Honvédelmi körzetek
5. Veszélyeztetettség
5.1 A veszélyeztetettségről általában
5.1.1. Elemi csapások, mint természeti eredetű veszélyhelyzetek az alábbiak
5.1.2. Az ipari és egyéb szerencsétlenség, mint civilizációs eredetű veszélyhelyzetek
5.1.3. Minősített időszaki veszélyeztető hatások
5.2. A kirendeltség veszélyeztetettsége
5.2.1. Természeti veszélyforrások
5.2.2. Civilizációs eredetű veszélyforrások
5.2.2.1. A kirendeltség határain kívüli ipari eredetű veszélyforrások (pontosítás alatt)
5.2.2.2. Veszélyes anyag szállításából adódó veszélyforrások
5.2.2.3. A kirendeltség illetékességi területén belüli veszélyforrások: (pontosítás alatt)
6. A Székesfehérvár székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség működési területe, települései
7. A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
Törvények
Országgyűlési határozatok
Kormányrendeletek
III. Kormányhatározatok
Miniszteri rendeletek
8. A Polgári Védelem nemzetközi jogi alapjai
9. Települések veszélyeztetettségének kategóriái
10. KATASZTRÓFÁK EREDETE
10.1 TERMÉSZETI EREDETŰ KATASZTRÓFÁK
10.1.1 A FÖLDRENGÉSRŐL
10.1.2 METEOROLÓGIAI KATASZTRÓFÁK
10.1.2.1 Az orkán jellegű légmozgások után kialakult kárterületek jellemzői
Helyes viselkedés a viharok által okozott kárterületen
10.1.2.2 Hóviharok okozta kárterületek jellemzői
Helyes viselkedés a hóviharok okozta kárterületen
10.2 BIOLÓGIAI KATASZTRÓFÁK
10.2.1 Baktérium fertőzés
10.2.2 Vírusfertőzés
10.3 HIDROLÓGIAI KATASZTRÓFÁK
Helyes viselkedés árvízveszélyben
10.4 CIVILIZÁCIÓS EREDETŰ KATASZTRÓFÁK
10.4.1 ERDŐTÜZEK
10.5 VEGYI KATASZTRÓFÁK
10.6 TÁRSADALMI KATASZTRÓFÁK
10.6.1 FEGYVERES ZAVARGÁSOK, TERRORIZMUS
10.6.2 HÁBORÚK
Mi legyen a "túlélő, vagy menekülő csomag"-ban?
10.6.3 MIGRÁCIÓ, TÖMEGMOZGÁSOK
10.7 TECHNIKAI KATASZTRÓFÁK
10.7.1 NUKLEÁRIS KATASZTRÓFÁK
11. Védelmi módszerek és elvek
Helyi védelem (kollektív és egyéni védelem)
Kollektív védelem
Egyéni védelem
Távolsági védelem (kitelepítés és befogadás)
A távolsági védelem, a "kitelepítés" a lakosság védelmét, a veszteségek csökkentését, a támadás által veszélyeztetett területeken való elhelyezés útján biztosítja. A távolsági védelem végrehajtásának folyamata két szakterületre
Kitelepítés
12. Ügyelet
Ügyelet telefonszáma
13. Aktualitások
13.1 VERSENY A VÉDELMI FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN
13.2 A Polgári Védelem Világnapja - Március 1.
13.3 Prevenciós program
13.3.2 Prevenciós Program kidolgozása
13.3.2.1 A program szükségessége
13.3.2.2 Közösségek felkészítése a veszélyekre
13.3.3 Feladatok
13.4 A Prevenciós Program főbb részei