Tálaló - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

2023.11.14. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

tálaló (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A konyha teljes területének és a felszerelési tárgyak tisztántartása.
  • Közreműködés a tálalásban és az ételek kulturált felszolgálásában, a mosogatás folyamatában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Józsefné nyújt a 06 70/701-9606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.december 12.