Takarító - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

2023.01.11. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény – Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

takarító (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátja a kijelölt szervezeti egységek területének, berendezési és felszerelési tárgyainak takarítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Andrea nyújt a 70 9306-380-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 08.