Soron kívüli ülnökválasztás

2019.08.21. |

HIRDETMÉNY


Bírósági ülnökök soron kívüli választását
a Köztársasági Elnök 2019. augusztus 01. és 2019. szeptember 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszékre 2 fő, a Székesfehérvári Járásbíróságra 7 fő, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnököt választhat.

I. Ülnökké választás feltételei:

Az ülnöknek az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelni:

 1. Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezen tényeket a jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia.

 2. Az ülnök a megbízatása ideje alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

 3. Az ülnök nem lehet a bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint kollégiumvezetőjének és helyettesének, csoportvezetőjének és helyettesének a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója.

 4. Az ülnöknek az általános feltételeken túl az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelni:

  1. pedagógus, vagy

  2. pszichológus, vagy

  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy.

II. Ülnök jelölésre jogosultak

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a fenti c) pont szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkozató szervezetek jelölik.

III. Jelölés módja, határideje

Az ülnök jelöléséhez az alábbi - teljes körűen kitöltött és aláírt, szervezet esetében a hivatalos bélyegző lenyomatát is tartalmazó - nyomtatványokat és iratokat kell egyidejűleg benyújtani:

 1. az ülnöki megbízatás típusától függő jelölésről szóló nyomtatványt,

 2. a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványt,

 3. 90 napnál nem régebbi, bírósági ülnök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt,

 4. fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökévé jelölés esetén a 4. pont b) vagy c) pontjában megjelölt feltételnek megfelelést igazoló iratokat.

Az ülnök jelöléséről és a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványok letölthetőek a város honlapjáról, a www.szekesfehervar.hu lapon Információk/Bírósági ülnökválasztás 2019. címszó alatt található meg. Ugyanitt megtalálható az ülnökválasztásról, jogairól, kötelezettségeiről szóló tájékoztató is.

Letölthető dokumentumok:
Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra
Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
Adatkezelési tájékoztató - bírósági ülnökké jelöléssel kapcsolatos adatkezeléshez

Ezen túlmenően a nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodáján a Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatt.

A jelölések benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16. napja 12.00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodája.

A jelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 537-650-es telefonszámon.

Aranybulla emlékév 2022.

Kiállítás

Facebook

Eseménynaptár

2022. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár