Portás - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2023.01.24. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény
(székhely intézmény)

portás (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Ellátja az ügyfélforgalom irányítását
  • Információs szolgáltatást nyújt az érdeklődők részére
  • A kapu nyitása, zárása
  • Felel a személy- és vagyonvédelem biztonságáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laky Zsuzsanna nyújt a 06 70 701 9516-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.22.