Pedagógiai asszisztens - Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája

2022.09.06. |
Az intézmény neve, címe: Hosszúsétatéri Óvoda
Székesfehérvár, 8000
Hosszúsétatér 42.
A betöltetlen munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
A munkavégzés helye: Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája
Székesfehérvár, 8000
Tóvárosi lakónegyed 70.
Ellátandó főbb feladatok: Az óvodában a nevelő munka közvetlen segítése. Pedagógiai asszisztensi feladatok
ellátása.
A munkaviszony tartama: Határozatlan idő
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2022. 09. 26.
A betöltéshez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés: Pedagógiai asszisztens szakképesítés.
Egészségügyi alkalmassági feltétel: Érvényes egészségügyi munkaalkalmasság.
Munkaidő: 8 óra
Kötelező óraszám: heti 40 óra
A munkakör betöltéséhez kapcsolódó pótlékok: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 22.
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Ildikó részére a postmaster@tovarosiovoda.t-online.hu email címen keresztül ill. postai úton az óvoda címére.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ildikó nyújt, a 06 70 457 1738-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.
Egyéb közlendő: munkaidő: 8:00-16:00