Pályázati kiírás - diákönkormányzatok csapatépítő programjainak támogatására

2019.06.17. |
Tisztelt Pályázók!
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Humán Közszolgálati Szakbizottsága pályázati kiírást tesz közzé székesfehérvári általános iskolai, középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok által megvalósítandó csapatépítő programok támogatására
 
pályázati kiírást az alábbiakban tölthetik le:
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLAI, KÖZÉPISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATOK CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 
 
A pályázati kiírás 6. pontában előírt benyújtandó dokumentumok:
a) a szervezet bírósági nyilvántartásáról szóló, 30 napnál nem régebbi, eredeti kivonat, vagy a bírósági nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítvány;
b) a szervezet létesítő okiratának másolata,
c) szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített eredeti vagy másolati aláírási címpéldánya;
d) a "Közpénz-nyilatkozat" (kérjük, hogy mindkét paragrafus tekintetében nyilatkozzanak!)
e) az Átláthatósági nyilatkozat, - KETTŐ TANÚVAL ALÁÍRATVA
f) Teljes körűen kitöltött ADATLAP ;
g) szakmai megvalósítási terv;
h) a pályázónak a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott, támogatási céllal kapcsolatos tevékenységének, szakmai tapasztalatainak bemutatása;
i) részletes költségvetési terv;

j) amennyiben az a), b), c), d) pontokban foglalt dokumentumokat a pályázó szabályszerűen már benyújtotta tárgyévben és azok tartalmában nem következett be változás, elegendő a Támogatást kérő szervezet nyilatkozatát benyújtani. 

 A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2019. június 28. (péntek) 12:00 óra.

 
Érvényes pályázat beadására kizárólag zárt borítékban,  és személyesen van lehetőség a Polgármesteri Hivatal Kulturális Stratégiai és Civil Kapcsolatok Főosztályán. A pályázat benyújtásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítünk. Az irodában hétfőtől-csütörtökig 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig, péntekenként pedig 8.00-12.00 óráig van ügyfélfogadás!
 
A zárt borítékon kérjük feltüntetni a szervezet nevét és a pályázati kiírás 2.) pontja szerinti támogatási cél jelzését!
  
FONTOS!
  • A kitöltendő nyomtatványokat kérjük innen letölteni, mert a szövegük néhány ponton eltér az előzőekben használt nyomtatványokétól és a régieket már nem fogadja el a döntéshozó!
  • Kérjük, hogy a felhívást figyelmesen olvassák el!
  • Kérjük, hogy az adatlapot pontosan töltsék ki, mert az utólagos adategyeztetés (bankszámlaszám, stb.) hátráltatja a pályázaton nyert összegről történő szerződéskötés folyamatát, valamint késlelteti a kiutalás időpontját is!
  • A kérelmet és mellékleteit minden esetben a bíróság által bejegyzett szervezet vezetőnek kell aláírnia, ha több bejegyzett képviselő van, akkor kérjük, hogy a pályázati dokumentumot az írja alá, aki támogatás esetén a támogatási szerződést is!
  • A felhívás 6. / a), b), c) és d) pontjaiban szereplő dokumentumok esetében - amennyiben a 2019. évben már benyújtották azokat a Polgármesteri Hivatalba és nem volt változás - csak a Támogatást kérő nyilatkozatát kell mellékelni. Bármilyen változás volt a szervezetnél, akkor újra mellékelni kell a négy iratot! 
  • Az átláthatósági nyilatkozatot (függetlenül attól, hogy korábban benyújtották-e) minden pályázathoz be kell adni.
  • A kérelmet zárt borítékban, a Kulturális Stratégiai és Civil Kapcsolatok Főosztályán személyesen kell benyújtani. A borítékon a pályázati kiírás 2. pontjában megjelölt megpályázott támogatási célt, valamint a szervezet nevét kötelező feltüntetni.
  • Érvényes pályázatot kizárólag átadás-átvételi jegyzőkönyvvel tudnak átadni, ezt itt a helyszínen alá kell írni!