PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ARANYBULLA EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2022.01.10. |
Tisztelt Pályázók!
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé - Székesfehérváron és székesfehérvári lakosok részvételével megvalósuló, az Aranybulla Emlékévhez kapcsolódó kulturális értékek ápolását célzó programok megvalósításának támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje és módja a pályázati felhívás 4. pontjában került rögzítésre

A pályázatnak a pályázati felhívás 6. pontja szerinti dokumentumokat hiánytalanul tartalmaznia kell az ott rögzített módon. A pályázati felhívás és a kitöltendő űrlapok az alábbiakban tölthetők le.
pályázati felhívás az alábbiakban tölthető le:
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON MEGVALÓSULÓ, AZ ARANYBULLA EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet az alábbiakban tölthető le:
TÁMOGATÁSI RENDELET (módosításokkal egységes szerkezetben)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet - továbbiakban: Támogatási rendelet -  2. mellékletét képező Adatlap az alábbiakban tölthető le: 
Adatlap nem működési támogatásra

A jelen pályázati felhívás 1. melléklete szerinti, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Közpénz törvény) meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat az alábbiakban tölthető le. Ez a nyomtatvány a pályázati felhívás mellékletét képezi, ezért eltérő tartalmú nyomtatvány benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül. "Közpénz nyilatkozat"

A jelen pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat (Átláthatósági nyilatkozat) arról, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Ez a nyomtatvány a pályázati felhívás mellékletét képezi, ezért eltérő tartalmú nyomtatvány benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül. A nyomtatvány az alábbiakban tölthető le: "Átláthatósági nyilatkozat"

Amennyiben a Pályázati felhívás 6. a)-e) pontjában foglalt dokumentumokat a pályázó szabályszerűen már benyújtotta a tárgyévben, és azok tartalmában nem következett be változás, úgy elegendő a Támogatási rendelet 3. mellékletét képező nyilatkozat (Támogatást kérő szervezet nyilatkozata) alábbiakban tölthető le.  "Támogatást kérő szervezet nyilatkozata"