Óvodapedagógus - Maroshegyi Óvoda

2021.04.14. |

Maroshegyi Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

A munkavégzés helye:

  • Maroshegyi Óvoda, 8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Munkaköri leírásnak megfelelően óvodapedagógus munkakör

Illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.08.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.07.07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.07.08.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Maroshegyi Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rádió út 1. ). E-mail: Békésiné Kimiti Ágnes ovi@maroshegyiovi.hu Kérjük a borítékon feltüntetni szereplő munkakör megnevezését: óvodapedagógus

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Hirdetés

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár