Óvodapedagógus - Hosszúsétatéri Óvoda

2021.03.17. |

Hosszúsétatéri Óvoda- Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ildikó nyújt, a 06 70 457 1738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszuovi.hu honlapon szerezhet.

Hirdetés

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár