Óvodapedagógus - Hosszúsétatéri Óvoda

2023.05.24. |
Hosszúsétatéri Óvoda- Székesfehérvár
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hosszúsétatéri Óvoda
óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, óvodapedagógus.
  • Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2023. szeptember 01. napja

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ildikó nyújt, a 06 70 457 1738 -
as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Tóth Ildikó részére a postmaster@hosszuovi.t-online.hu e-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszuovi.hu honlapon
szerezhet.