Osztályvezető ápoló - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2022.09.09. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

osztályvezető ápoló

beosztás ellátására.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a gondozási egységben az ápolási, gondozási munka szervezésében, és ellenőrzésében, felel az általa vezetett osztály szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, ápoló
  • Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Józsefné nyújt, a 06707019606-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 591/2022, valamint a beosztás megnevezését: ápoló
  • Elektronikus úton: Mészáros Józsefné részére a eszio@axelero.hu E-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Mészáros Józsefné, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34..

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 5..