Osztályvezető ápoló - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2023.09.26. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

osztályvezető ápoló (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részt vesz a gondozási egységben folyó ápolási, gondozási munkában, annak szervezésében és ellenőrzésében.
Felel az általa vezetett osztály szakmai munkájáért.

Irányítja és felügyeli az egyéni gondozási és az ápolási terv kivitelezését, folyamatosságát, ennek kapcsán együttműködik az ellátást igénybe vevővel és a hozzátartozókkal.

Heti ápolási munkaterv megszervezése, végrehajtásának irányítása, ellenőrzése.

Tevékenységéről rendszeresen beszámol a vezető ápolónak (idősek otthona vezetőjének)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: ápoló végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai bizonyítvány
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Józsefné nyújt a 06 70/701-9606-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény – Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 24.