Mosó-vasalónő - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2022.11.23. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

mosó-vasalónő (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szennyes ruha átvétele, a textília szennyezettségének és anyagának megfelelő mosási technológia megválasztása.

A mosodai gépek előírás szerinti használata, az Intézményben használt ágynemű, textília, a lakók által leadott saját ruhanemű mosása, szárítása, vasalása, mángorlása.

A munkaterület takarítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Nem igényel végzettséget

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai bizonyítvány
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laky Zsuzsanna nyújt a 06 70/701 9516-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 22.