Könyvelő - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2022.11.23. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

könyvelő (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézmény kezelésében lévő vagyontárgyak nyilvántartása, leltározása, selejtezése.

Vagyonvédelem biztosítása.

Nyilvántartja az Intézmény nagy értékű eszközeit a SÁFÁR program alkalmazásával. Könyveli a raktár forgalmát, a raktáros feladása alapján.

Negyedévente értékcsökkenést számol el, melyről jelentést készít a főkönyvi könyvelés felé.

Elkészíti a gépkocsik havi üzemanyag elszámolását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: érettségi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • iskolai bizonyítvány
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laky Zsuzsanna nyújt a 06 70/701 9516-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény – Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 22.