Központi Címregiszter Iroda

2020.04.28. |

Lakossági tájékoztatás a Központi Címregiszterről

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt a - azonos adattartalmú - nyilvántartást használja.

A központi címregiszter működtetéséért felelős szervként a Kormány a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki. A miniszter a központi címregiszter adatkezelője és a nyilvántartás vezetője.

A KCR létrehozásának, naprakészen tartásának feladataival, mint címképzésért felelős szervet a települési jegyzőket bízták meg. A települési jegyző felülvizsgálja az illetékességi területéhez tartozó címeket, és szükség esetén ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

A székesfehérvári ingatlanok esetében a címadatbázissal kapcsolatos feladatok ellátását 2016. szeptember 1-től Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének nevében a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályán a KCR Iroda munkatársai végzik. A székesfehérvári címek felülvizsgálatát már 2015. évben elkezdték, jelenleg a felülvizsgálandó címek tisztítása, a KCR adatbázis felállítása folyik.

A valós címadatok megállapításához sor kerül/került az ingatlan- és lakcímnyilvántartás eddigi adatainak, az ingatlanok tényleges elhelyezkedésének, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az épületeken belül önálló rendeltetési egységek, szintek és ajtószámok megfelelőségének vizsgálatára, fentiekhez szükséges dokumentumok beszerzésére.

A címek tisztítása során ahol szükséges helyreigazítás, módosítás történt/fog történni.

Házszám hiánya esetén a Polgármester hatásköre megállapítani a házszámot, arról döntést hoz.

Új cím képzésére már csak a KCR szabályainak megfelelő módon kerülhet sor!

Társasházak, szövetkezeti házak esetében az albetétek pontos címének megállapítása érdekében szükség van a társasházi alapító okiratra, az épület szintenkénti alaprajzára, helyszínrajzára, a közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására. Kérjük a társasházak közös képviselőit, hogy jelen tájékoztató megjelenését/átvételét követően haladéktalanul keressék fel az illetékes ügyintézőt a megadott elérhetőségeken ügyfélfogadási időben, és csatolják az általuk képviselt társasház fent felsorolt dokumentációját. (Kiemelten fontos, hogy az alapító okiratokban hivatkozott rajzi részek is csatolásra kerüljenek!)

Címváltozás esetén:

  • Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
  • A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  • Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
  • A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
  • A közszolgáltatók (E.ON Észak-dunántúli Régió - áram, FŐGÁZ - gáz, Fejérvíz Zrt. – víz, szennyvíz., esetleg más szolgáltatók, NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően, mivel a szolgáltatóknak nem áll módjában a fogyasztói azonosítók nélkül megváltoztatni az adatokat.
  • A Székesfehérvári Körzeti Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a városlakóknak ez irányban tennivalójuk nincs.

Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy további információ a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályán a KCR Iroda elérhetőségein kérhető.

KCR Iroda elérhetőségei:

KCR Iroda    
Papp Csilla irodavezető 537-175 papp.csilla
Borbély Ildikó 537-195 borbely.ildiko
Pintér Júlia 537-675 pinter.julia
Rapali Viktória 537-137 rapali.viktoria
Rétfalvi Andrea 537-162 retfalvi.andrea


Ügyfélfogadás:

Szerda     8:00 - 18:00

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca (Ügyfélszolgálati Iroda)

További elérhetőségek:

Levelezési cím:   8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székhely:  8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 1.emelet

Telefon:   +36-22/537-232


LETÖLTHETŐ dokumetumok

CÍMKEZELÉS, CÍMKÉPZÉS KEZDEMÉNYEZÉSE
 LETÖLTÉS (.pdf)
FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT  LETÖLTÉS (.pdf)
HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM - Lakásszövetkezet által   LETÖLTÉS (.pdf)
HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM - Társasház, közös képviselő által  LETÖLTÉS (.pdf)
HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM - Társasház, tulajdonosok által  LETÖLTÉS (.pdf)
HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM
 LETÖLTÉS (.pdf)
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM - Rendeltetés módosítás
 LETÖLTÉS (.pdf)
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM - Társasház alapításához
 LETÖLTÉS (.pdf)
ELŐZETES SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS IRÁNTI KÉRELEM - Telekalakításhoz
 LETÖLTÉS (.pdf)


Közigazgatási eljárási illeték befizetése:

 Az illetéket a kérelem nyomtatványokon okmánybélyeg formájában vagy Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzat „Közigazgatási eljárási illeték” elnevezésű 12023008-00153647-00500009 számú bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban a befizetés jogcímét (tárgyát) és a helyrajzi számot kell szerepeltetni.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Október
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1