Igazgatási Iroda

2019.11.28. |

 Irodavezető: Werger Éva
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. I.em. 12-13.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-109
Az iroda fax száma: (22) 537-621
E-mail: 
werger.eva@pmhiv.szekesfehervar.hu


Jogszabályok:

Az Ügyfélszolgálat teljes munkaidőben fogadja a feladatkörébe tartozó hatósági, tanácsadási, tájékoztatási, regisztratív, közigazgatási szolgáltatási ügyekben a város lakosságát. A hivatal valamennyi szervezeti egységével folyamatos, jó együttműködésen alapuló munkakapcsolatot tart. Az önkormányzatot és szerveit érintő szerteágazó jogszabályok ismeretén túl aktuális információval kell rendelkeznünk egyéb városi hivatalok, intézmények működéséről is. 

A szolgáltató közigazgatás megvalósítása érdekében önállóan, felelősséggel, a változó igényekhez, időszerű feladatokhoz rugalmasan igazodva dolgozik. Munkánkat a bővülő szolgáltatások megbízható ellátása, a számítástechnikai nyújtotta előnyök kihasználása jellemzi. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az állampolgárok ügyeinek intézése gyorsabbá, szakszerűbbé és emberközpontúvá váljon.

 A sok ellátandó feladathoz magas ügyfélforgalom párosul. Ez havonta megközelítőleg  3000 beadvány átvételét és minimum ezer szóbeli tájékoztatást, közigazgatási szolgáltatást jelent. Az ügyfélszolgálaton van az un. zöld számos telefon, ahol az ügyfelek észrevételt tehetnek az önkormányzat, a hivatal működésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy az embereknek nem könnyű eligazodni a jogszabályok tengerében, ezért velük együttműködve segítjük ügyintézésüket.

Az iroda hatáskörébe tartozó tevékenységek:

Ügyintézés helye I.:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. (volt Modellház)

E-mail cím: ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00 - 16.00
Szerda:                        8.00 - 18.00
Péntek:                       8.00 - 12.00

Ügyrendi feladatok:

Az iroda a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi – állatvédelmi hatósági és birtokvédelmi, állattartással kapcsolatos – a polgármester hatáskörébe tartozó - feladatok, továbbá önkormányi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása:

3.4.1. ---
3.4.2. birtokháborítási ügyek intézése,
3.4.3. --
3.4.4. más hatóságok által elrendelt közérdekű munkavégzés helyének kijelölése,
3.4.5. kapcsolattartás a hivatal belső szervezeti egységeivel, a Fejér Megyei Kormányhivatallal, bírósággal, ügyészséggel, büntetés-végrehajtási intézetekkel,
3.4.6. gyümölcs- és szőlőtelepítés, kivágás hatósági engedélyezése,
3.4.7. gyomnövények elleni védekezés elrendelése,
3.4.8. vadkár-felméréssel kapcsolatos ügyintézés,
3.4.9. állatvédelemmel, állattartás rendjével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása,
3.4.10. eb összeírás és eb nyilvántartás vezetése, kóbor állatok begyűjtésével kapcsolatos feladatok ellátása és gyepmesterekkel való kapcsolattartás,
3.4.11. az Ügyfélszolgálati Iroda keretében:
a) szociális és gyermekvédelmi ellátás, bérlakás bérbeadása iránti kérelmek, egyéb beadványok átvétele,
b) vegyszeres permetezésről szóló értesítés átvétele, közzététele,
c) méhcsaládok vándorlásáról bejelentések átvétele, nyilvántartása,
d) hatósági bizonyítványok, igazolások készítése,
e) talált dolgokkal kapcsolatos eljárások,
f) névváltozásról szóló jegyzőkönyvek felvétele utólagos anyakönyvi bejegyzéshez,
g) információszolgáltatás közérdekű ügyekben, önkormányzati rendeletekről, a Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekről, eljárásokról,
h) hirdetmények kifüggesztése, záradékolása,
i) hivatali nyomtatványok kiadása,
halotti és születési anyakönyvi kivonatok kiadása,
3.4.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.4.13. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.4.14. az irodához tartozó feladatok körében kötött megállapodások szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
3.4.15. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.4.16. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
3.4.17. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.4.18. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.4.19. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Társasházak működésével kapcsolatos törvényességi felülvizsgálat.


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyekben közigazgatási bírság kiszabása


Növényvédelmi ügyekben hatósági ellenőrzések végzése

Eseménynaptár

2020. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek