Településrendezés

2022.06.09. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve

Az alaphatározat és módosítása, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt mellékletei a címekre kattintva letölthetők.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.)számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 66/2021.(II.9.) kgy. határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 118/2022.(II.25.) számú határozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat mellékletei, egységes szerkezetbe foglalva a 66/2021.(II.9.) kgy.  határozattal és a 118/2022.(II.25.) kgy.  határozattal:

1. melléklet: SZERKEZETI TERV
2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
3. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)
3/A. melléklet: VÁLTOZÁSOK – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút 0.ütem - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)

3/B. melléklet: VÁLTOZÁSOK - A Településrendezési eszközök több ponton történő módosítása (2022.)

4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA-    Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata (2019.)
5/A. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA – Településrendezési eszközök módosítása a Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére vonatkozóan (2021.)

5/B. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata

A rendelet és mellékletei a címekre kattintva letölthetők.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelet

(egységes szerkezetben a 27/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelettel, és a 9/2021.(II.9.) önkormányzati rendelettel és a 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelettel ) hatályos 2022. március 30-tól


1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv (egybe fűzve)

2. melléklet: Szabályozási terv (szelvényenként)

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok

9. melléklet: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület lehatárolása