Gondozó - házi segítségnyújtás - Felsővárosi Gondozási Központ

2024.04.11. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állásajánlatot hirdet

Felsővárosi Gondozási Központ

Gondozó - házi segítségnyújtás (1 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátja a szociális segítés és a személyi gondozás keretében jogszabályban meghatározott feladatokat:

  • közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben
  • segítséget nyújt veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
  • szükség esetén segítséget nyújt a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözéshez.
  • segítő kapcsolatot alakít ki az ellátást igénybe vevővel
  • gondozási, ápolási feladatokat lát el
  • naprakészen vezeti a tevékenységnaplót

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Állásajánlati feltételek:

  • Szakképesítés (gondozó)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okirat másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2024.04.22.

A állásajánlati kiírással kapcsolatosan további információt Török Tünde nyújt a 06 70 701-9760-as telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

  • Postai úton a jelentkezésnek a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).
  • e-mail: eszio@axelero.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.06.