Európai Parlamenti választás

2019.05.16. |

Tájékoztató névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről- LETÖLTÉS (.doc)

Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásával kapcsolatosan számos megkeresés érkezik az állampolgárok részéről Székesfehérváron is a Helyi Választási Irodához. A legfontosabb határidőket, valamint az átjelentkezéssel, mozgóurna kérésével és külképviseleti névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos kérelmekre vonatkozó előírásokat is tartalmazó összefoglaló az alábbiakban olvasható.

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását a köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki. A választópolgárok a névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmek nyomtatványait, a kitöltési útmutatókat és tájékoztatókat a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu), a „Választópolgároknak” címszó alatt találják meg.

A kérelmek az alábbi módokon nyújthatóak be:

- személyesen a lakóhely, bejelentett tartózkodási hely szerinti választási irodán (Székesfehérváron a Városház tér 2. szám alatt)
- levélben a lakóhely szerinti választási irodának címezve,
- a www.valasztas.hu oldalon keresztül ügyfélkapus azonosítással,
- a www.valasztas.hu oldalon keresztül ügyfélkapus azonosítás nélkül.

A kérelmek benyújtási határideje jogvesztő, a kérelemnek a megadott időpontra a választási irodához be kell érkeznie.

Benyújtható kérelmek:

A fogyatékossággal élő választópolgár 2019. május 17-én, pénteken 16.00 óráig igényelheti, hogy a szavazólap kitöltéséhez a szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodik, átjelentkezési kérelem benyújtásával kérheti, hogy azon a településen szavazhasson, ahol tartózkodni fog.

- Az átjelentkezési kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig.

- Az átjelentkezési kérelem visszavonható 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig, de kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással a www.valasztas.hu oldalon keresztül.

Annak a választópolgárnak, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) szavazhasson, melyhez külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet kell benyújtani.

A külképviseleti névjegyzékre vételi kérelem benyújtható, módosítható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton 2019. május 17-én, pénteken 16.00 óráig.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján azért nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás) miatt ebben akadályozva van, mozgóurnát kérhet.

Ha Ön olyan címre kéri a mozgóurna biztosítását, amely nem abban a szavazókörben vagy településen van, amelynek a névjegyzékében szerepel, nem kell külön átjelentkezési kérelmet is benyújtania, mert a mozgóurna iránti kérelme egyben átjelentkezési kérelemnek minősül. Ezt a kérelmet azonban kizárólag 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton. Ez a kérelem visszavonható 2019. május 24-én, pénteken 16 óráig, de már csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

Amennyiben Ön a mozgóurna kivitelét a bejelentett lakcímére vagy olyan címre kéri, amely abban a szavazókörben van, amelynek a névjegyzékén szerepel, a mozgóurna iránti kérelmet az alábbi időpontokig és módokon nyújthatja be:

- 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton,

- 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,

- 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,

- 2019. május 26-án, vasárnap 12.00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A levélben szavazó választópolgárok a szavazatukat tartalmazó borítékot a szavazás napján, 2019. május 26-án 6.00 óra és 19.00 óra között a Városháza Dísztermében (Székesfehérvár, Városház tér 1.) elhelyezett urnába dobhatják be.

Választási Iroda - Székesfehérvár