Ápoló-gondozó (4 fő) - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

2023.11.14. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állásajánlatot hirdet

Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona

ápoló-gondozó (4 fő)

munkakör betöltésére.


Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gondozási feladatokat végez. Figyelemmel kíséri az ellátottak egészségügyi állapotát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Állásajánlati feltételek:

  • Középfokú képesítés, gondozó

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okirat másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. november 28.

Az állásajánlati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Andrea nyújt a 06 70/930 6380-as telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

  • Postai úton a jelentkezésnek a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).
  • e-mail: eszio@axelero.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.december 12.