Ápoló-gondozó (1 fő) - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2023.05.12. |

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állásajánlatot hirdet

Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény
(székhely intézmény)

ápoló-gondozó (1 fő)

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gondozási feladatokat végez. Figyelemmel kíséri az ellátottak egészségügyi állapotát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Állásajánlati feltételek:

  • Középfokú képesítés, gondozó

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okirat másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. május 30.

A állásajánlati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Andrea nyújt a 0670/930-6380-as telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

  • Postai úton a jelentkezésnek a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.).
  • e-mail: eszio@axelero.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 14.