2 fő pedagógiai asszisztens - Ligetsori Óvoda

2022.09.16. |

Ligetsori Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2 fő pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2023. szeptember 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: Napi 4 óra, heti 20 órás munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Liget sor 49/B. épület

A munkakörbe tartozó feladatok:

3-7 éves gyermekek nevelése, az óvodapedagógus munkájának segítése a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Pedagógiai asszisztensi képesítés
  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsér Rita nyújt, a 06-70/3809525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ligetsori Óvoda címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Liget sor 49/B. épület). Kérjük a borítékon a munkakör meg-nevezését: pedagógiai asszisztens
  • Elektronikus úton Gelencsér Rita részére az info@ligetsorovoda.t-online.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gelencsér Rita, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B. épület

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 5.