2 fő óvodapedagógus - Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája

2023.05.22. |

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

FELSŐVÁROSI ÓVODA

Szárazréti Tagóvodája

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

2 fő óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása, fejlesztése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógiai Programunk szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
    Óvodapedagógusok képzése, Főiskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • Sikeres pályázat esetén orvosi alkalmasság
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.06. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.
A pályázat benyújtásának helye:  szarazretiovi@gmail.com