Szociális ellátási és gyermekvédelmi iroda

2018.08.16. |
Irodavezető: Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefönkönyv)

Még több háztartásnak jár a téli rezsicsökkentés


A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos
 
TÁJÉKOZTATÁS
a téli rezsicsökkentés eljárásával kapcsolatban (letölthető pdf)
 
FORMANYOMTATVÁNY
a téli rezsicsökkentés igénylése ügyében (letölthető pdf)


Pályázati Felhívás  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 fő elhelyezésére kollégiumi férőhelyet biztosít a pécsi Szántó Kovács János Kollégiumban  (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/D.)

A férőhelyekre pályázhatnak mindazok a székesfehérvári lakosok, akik valamely pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésére beiratkozott hallgatói és kollégiumi felvételi kérelmüket elutasították.

 

Pályázati adatlap és melléklete átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatán – Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca –, vagy letölthető innen: (pdf)

Pályázati felhívás

Szántó Kovács János Kollégium férőhelyére kiírt pályázat adatlapja 2018

Egyedülállósági nyilatkozat

A pályázatot 2018. augusztus 24. napján 12.00 óráig kell eljuttatni postai úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Szociális ellátási és Gyermekvédelmi Irodájára (Székesfehérvár, Városház tér 1.) vagy személyesen Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Iroda Ügyfélszolgálatára (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca).

 A pályázatot zárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen szerepelnie kell a

pályázó nevének és címének, továbbá a

„Pályázat – Pécsi Szántó Kovács János Kollégiumi Férőhelyre”.

 A pályázattal kapcsolatosan információt Papp Bálint, Gremsperger Ágnes és Südi Gabriella ügyintézők nyújtanak a (22) 537-263; (22) 537-141; (22) 537-634 telefonszámokon.


H I R D E T M É N Y 

Erzsébet-utalványok átadása

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult személyek illetve gyermekeik részére az utalványok átadása 2018. augusztus 28. és 29. napján lesz.
 részletek és LETÖLTÉS (.pdf)


Szünidei gyermekétkeztetés

 
2017/2018-as tanév nyári szünidei gyermekétkeztetés:
 részletek és LETÖLTÉS (.pdf)
7. számú melléklet_szünidei_gyermekétkeztetés_igénylése_formanyomtatvány (pdf)


T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)

jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Települési támogatás (eseti)

Ügyleírás
Települési lakhatási támogatás

Közös képviselő nyilatkozata.
Ügyleírás
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  Ügyleírás
Nyilatkozat egyedülállóságról   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása Ügyleírás
Családvédelmi kedvezmény Ügyleírás
RENDKÍVÜLI települési támogatás

a  d)  ponthoz nyilatkozat
Ügyleírás

Települési hátralékcsökkentési szolgáltatás 


Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

Ügyleírás


Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  - ügyleírás 

Időskorúak járadéka

Hadigondozotti ügyek

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

Az iroda jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó, pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

3.6.1. jogszabályban meghatározott szociális támogatással kapcsolatos eljárások lefolytatása,
3.6.2. gyermekvédelmi támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása,
3.6.3. környezettanulmányok készítése, adatszolgáltatások más szervek, hatóságok megkeresésére,
3.6.4. a „Bursa Hungarica” ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
3.6.5. a szociális és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
3.6.6. kapcsolattartás a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egységeivel, szakigazgatási szerveivel, a családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatása alapellátást/alapszolgáltatásokat ellátó intézménnyel, a Kríziskezelő Központtal, az Egyesített Szociális Intézménnyel, a Humán Szolgáltató Intézettel, a Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnal, valamint a szociális területen működő civil és karitatív szervezetekkel,
3.6.7. a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
3.6.8. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
3.6.9. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
3.6.10. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Gazdasági Igazgatóság bevonásával pénzügyi ellenőrzése
3.6.11. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
3.6.12. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
3.6.13. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
3.6.14. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
3.6.15. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

A legszebb pillanatok

Eseménynaptár

2018. Augusztus
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek