Partnerség

2017.06.21. |

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A TELEPÜLÉSFEJESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL, TELEPÜLÉSKÉPPEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. december 30-án hatályba lépett új szabályok értelmében a partnerségi egyeztetés intézményét a településrendezési eszközökön (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) túl ki kell terjeszteni a településfejlesztési eszközök (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia), valamint az újonnan megalkotandó településképi eszközök, azaz a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésére, módosítására, elfogadására is.   A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 431/2013. (VIII.16.) számú önkormányzati határozata (a továbbiakban: Önkormányzati  határozat)  rögzíti.

A jogszabályváltozás miatt a partnerségi egyeztetés szabályait rendelettel kell szabályozni, melyben csak a helyi sajátosságokat tükröző részletszabályok rögzítésére van szükség.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 24. ülésén  hagyta jóvá a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló   9/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletet.

Ennek értelmében a 2017. március 31-ét követően induló településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településfejlesztési-,  településrendezési-, településképi   eszközök nyilvánosságát.  

Az elfogadott jogszabály rendelkezik a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével  kell alkalmazni. 

Az új partnerségi rendelet szövege ide kattintva letölthető.

Az új partneri adatlap innen tölthető le. Szerkeszthető formában innen tölthető le.

Az Önkormányzat 431/2013.(VIII.16.) számú határozatával elfogadott a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai a jelenleg  folyó egyeztetési eljárásokban még érvényben vannak. 

 2017.06.09.


 A 2013. január 1-jét követően induló, településrendezési eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), valamint az annak felhatalmazása alapján elfogadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29.§-ai értelmében az önkormányzatnak döntenie kell a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint kell alkalmazni. 

Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályain belül meg kell, hogy határozza:

a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A Kormányrendeletnek megfelelően megalkotott partnerségi egyeztetés rendjét Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 431/2013.(VII.16.) számú határozatának mellékletét képező "Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai" című dokumentum tartalmazza.

A közgyűlési határozat szerinti Partnerek a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a településrendezési eszköz véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

 A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre kell megküldeni.

A településrendezési eszközök készítése, módosítása során kizárólag a partneri adatlapon  és a hirdetményben meghatározott határidőn belül bejelentkezett Partnerek tekinthetők érintett résztvevőnek.

A nem partneri adatlapon, vagy nem pontos adatokkal, vagy határidőn kívül beérkezett,  véleményeket, észrevételeket, javaslatokat a véleményezés során figyelmen kívül kell hagyni.

A folyamatban lévő településrendezésel összefüggő egyeztetési eljárásokat ide kattintva tekintheti meg.

Letölthető dokumentumok:
Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai.
Partneri adatlap (minta)

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

(frissítve: 2015.10.14.)

Sportmajális

Eseménynaptár

2018. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek