Bizottsági meghívó

2018.03.03. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

  

 
 
Tájékoztató!
 
A 2018. március 9-ei közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:
 

  

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2018. március 8.

800 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2018. március 8.

9.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Gazdasági Szakbizottság

2018. március 8.

9.30. óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2018. március 8.

11.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

  

Székesfehérvár, 2018. március 3.

  

                                                                                                               Laczi Zoltán s.k.
                                                                                                        irodavezető

 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

  

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2018. március 8-án (csütörtök) 08.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére

Sorszám: 70/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Csitáry G. Emil emléktábla elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 88/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 72/2018. (III.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Idősotthoni Programhoz kapcsolódó, a 2018-2022 évek közötti intézményi felújítást, korszerűsítést és férőhelybővítést érintő döntések meghozatalára

Sorszám:89 /2018. (III.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 84/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ működésére vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 80/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat ingóságok ingyenes használatba adására

Sorszám: 74/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat közgyűjteményi intézmények beiratkozási díjainak és belépó díjainak meghatározására

Sorszám: 77/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Múzeum részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 71/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/A. szám alatti, 5446/19 hrsz-ú ingatlan sportcélú fejlesztésével kapcsolatosan

Sorszám: 69/2018. (III.9.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat óvodaigazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívások közzétételére

Sorszám: HKSzB/10/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére

Sorszám: HKSzB/11/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére

Sorszám: HKSzB/12/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetére és a 2018/2019-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjára

Sorszám: HKSzB/15/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/16/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Városi Levéltár és Kutatóintézet 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/17/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/19/2018. (III.8.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szabadművelődés Háza 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/18/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a székesfehérvári 13. számú fogorvosi körzet működtetésére

Sorszám: HKSzB/13/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a 3. számú háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: HKSzB/14/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat szakmai díjak adományozására

Sorszám: 64/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2018. március 3.

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2018. március 8-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

Sorszám: 81/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Velencei Ifjúsági- és Gyermektábor felújításához kapcsolódó tervezési feladatok beszerzése II. tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 91/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16 számú projekt keretein belül II. tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 92/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 93/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Iszapsűrítő berendezés beszerzése a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 87/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a "Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep 58. számú rothasztó felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 94/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az ITP projektekhez kapcsolódóan a Felsőváros vízrendezése III. ütem című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 66/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében megvalósuló kiegészítő fejlesztésekkel kapcsolatos döntésre

Sorszám: 78/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat kiemelt beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 96/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Integrált Területi Programhoz kapcsolódóan TOP-6.9.2-16 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 97/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 82/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Tác-Gorsium múzeumi épületei vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 98/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat a HPV (Humán Papilloma Vakcina 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as törzs ellen védelmet nyújtó) elleni 9 komponensű oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében 2018/1. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 83/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Kégl György utca csapadékcsatorna rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 76/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

Székesfehérvár, 2018. március 3.

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

  

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2018. március 8-án (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

  

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ működésére vonatkozó intézkedések megtételére

Sorszám: 80/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport tartós használatba adására

Sorszám: 65/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakáscélú helyiség értékesítésére

Sorszám: 90/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására

Sorszám: 81/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Velencei Ifjúsági- és Gyermektábor felújításához kapcsolódó tervezési feladatok beszerzése II. tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 91/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16 számú projekt keretein belül II. tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 92/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 93/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Iszapsűrítő berendezés beszerzése a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 87/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a "Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep 58. számú rothasztó felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 94/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 86/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az ITP projektekhez kapcsolódóan a Felsőváros vízrendezése III. ütem című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 66/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében megvalósuló kiegészítő fejlesztésekkel kapcsolatos döntésre

Sorszám: 78/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

   

 1. Javaslat kiemelt beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 96/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Integrált Területi Programhoz kapcsolódóan TOP-6.9.2-16 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 97/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/21/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Hiemer- Font-Caraffa épülettömbben lévő étterem helyiségcsoport hasznosítására

Sorszám: GSzB/30/2018. (III.8.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan rekreációs célú földhasználatba adására

Sorszám: GSzB/25/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások pályázati eljárás keretében történő bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében

Sorszám: GSzB/22/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/26/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

  

Zárt ülés:

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 85/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat épület vásárlására

Sorszám: 75/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Vörösmarty tér 12. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 79/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 82/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Tác-Gorsium múzeumi épületei vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 98/2018. (III.9.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a HPV (Humán Papilloma Vakcina 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as törzs ellen védelmet nyújtó) elleni 9 komponensű oltóanyag beszerzése szállítási szerződés keretében 2018/1. tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 83/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Kégl György utca csapadékcsatorna rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 76/2018. (III.9.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Budai út 70. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházására

Sorszám: GSzB/28/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: GSzB/23/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 33/2018. (I.25.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/29/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakás – pályázat kiírása nélkül – ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/31/2018. (III.8.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/27/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/24/2018. (III.8.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

  

Székesfehérvár, 2018. március 3.

 

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


  SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 
 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
 
2018.03.08. napján (csütörtökön) 11.00 órakor tartandó
rendes ülésére

 

Helye:             Székesfehérvár, Városház tér 2. – Bizottsági tárgyalóterem
  

 

NAPIREND

 

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám:                       84/2018. (III.9.)

Előterjesztő:                  Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám:                       86/2018. (III.9.)

Előterjesztő:                  Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Bejelentések, tájékoztatók

 

 

Zárt ülés napirendi pontjai:

 

 1. Javaslat „Sipos Gyula-díj” és „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjak adományozására

Sorszám:                       63/2018. (III.9.)

Előterjesztő:                  Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat termőföld értékesítésével kapcsolatos FE01-00106-8/2018-as számú állásfoglalás elleni kifogás elbírálására

Sorszám:                       68/2018. (III.9.)

Előterjesztő:                  Dr. Bóka Viktor jegyző

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat termőföld értékesítésével kapcsolatos FE01-00802-8/2018-as számú állásfoglalás elleni kifogás elbírálására

Sorszám:                       73/2018. (III.9.)

Előterjesztő:                  Dr. Bóka Viktor jegyző

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám:                       JÜKB 7/2018. (III.08.)

Előterjesztő:                  Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat földhasználati díjra vonatkozó megállapodás megkötésére

Sorszám:                       JÜKB 8/2018. (III.08.)

Előterjesztő:                  Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 Székesfehérvár, 2018.03.03.

 

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

 

Eseménynaptár

2018. Március
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek