Bizottsági meghívó

2018.05.16. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

 

Tájékoztató!
 
A 2018. május 18-ai közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:
 
 

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2018. május 17.

8.00 óra

Polgármesteri Hivatal Díszterem

(Szfvár, Városház tér 1. I.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2018. május 17.

9.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Gazdasági Szakbizottság

2018. május 17.

10.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2018. május17.

11.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

 

 

Székesfehérvár, 2018. május 14.

 

 

Laczi Zoltán s.k.

irodavezető


  

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

 

 

 

 
 
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2018. május 17-én (csütörtök) 08.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem, Városház tér 1. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat a Székesfehérvár Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

Sorszám: 154/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 189/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 193/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a 2017. évi ellátásáról

Sorszám: 161/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Rákóczi Utcai Óvodát érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 162/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár nyári működési rendjére

Sorszám: 155/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 177/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás módosítására

Sorszám: 156/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 179/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 196/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat köztéri alkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 197/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Intézményi Központ Alapító Okiratának módosítására

Sorszám: 166/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Humán Szolgáltató Intézet szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Sorszám: 167/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeum és a Vörösmarty Mihály Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/39/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Sorszám: HKSzB/40/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba a 2018/2019-es nevelési évre beiratkozott gyermekek felvételi sorrendjére és a csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére

Sorszám: HKSzB/41/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alap terhére történő támogatás megállapítására

Sorszám: HKSzB/42/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az orvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítására

Sorszám: HKSzB/43/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/44/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/45/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Nemzetiségi Alap terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/46/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat civil szervezetek részére a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keretből nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: HKSzB/47/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat civil szervezetek részére a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keret terhére kiírt felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Sorszám: HKSzB/48/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó Pályázat elbírálására

Sorszám: 157/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2018. május 14.

 

                                                                                                                 

                                                                            Földi Zoltán s.k.

                                                                            a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2018. május 17-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 189/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 193/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos intézkedés megtételére

Sorszám: 160/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KNYKK Zrt. 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Sorszám: 176/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat kiemelt beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 195/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 177/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 178/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 179/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 180/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető 

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 181/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2017. évi Éves beszámolója elfogadására

Sorszám: 182/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető 

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 183/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető igazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások valamint nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Sorszám: 187/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda területén (Székesfehérvár, Watthay Ferenc utca 10.) térköves terület kialakítására, játszóeszközök telepítésére

Sorszám: 185/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Intézmény felújítások 2018.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 171/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Fiskális út felújítása I. ütem - meglévő vízvezeték felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 169/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújítására, fejlesztésére

Sorszám: 198/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében megvalósuló kiegészítő fejlesztésekkel kapcsolatos döntésre

Sorszám: 200/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Királysori Fűtőerőművel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 201/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár. Arany J. utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 173/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. számú ingatlanon megvalósítandó beruházás generáltervezése” tárgyú beszerzési eljárás tervezési szerződésének módosítására

Sorszám: 191/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Maroshegyi Óvodába udvari játszóeszközök telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 174/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Berényi út II-III. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna, valamint út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 170/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Palotai úti Parkolóház terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 188/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep 58. számú rothasztó felújítása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 158/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 175/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Rehabilitáció Közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tárgyú vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/2/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városház Tér 1. szám alatt található Székesfehérvár Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal épületén található külső nyílászárók javítása, részleges restaurálása és cseréje II. ütemének kivitelezése kapcsán létrejött vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret felhasználására

Sorszám: PKB/3/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Jelentés a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Sorszám: PKB/4/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

Székesfehérvár, 2018. május 14.

 

                                                                                                  Farkas László s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2018. május 17-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 189/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 193/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a közterületek használatáról szóló 7/2011. (III.31.) rendeletének módosítására

Sorszám: 206/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 194/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására szóló igény benyújtására

Sorszám: 190/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Programról és a kapcsolódó intézkedésekről

Sorszám: 163/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat kiemelt beruházásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 195/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 178/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 180/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető 

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 181/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2017. évi Éves beszámolója elfogadására

Sorszám: 182/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető 

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 183/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető igazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 184/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 232/2018. (IV.20.) számú határozatának módosítására, továbbá a csónakházak üzemeltetésére vonatkozóan

Sorszám: 164/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására

Sorszám: 165/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda területén (Székesfehérvár, Watthay Ferenc utca 10.) térköves terület kialakítására, játszóeszközök telepítésére

Sorszám: 185/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „Intézmény felújítások 2018.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 171/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Fiskális út felújítása I. ütem - meglévő vízvezeték felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 169/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények „Ybl Miklós Program” keretében megvalósuló felújítására, fejlesztésére

Sorszám: 198/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Sorszám: 199/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére

Sorszám: 172/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja keretében megvalósuló kiegészítő fejlesztésekkel kapcsolatos döntésre

Sorszám: 200/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Királysori Fűtőerőművel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 201/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat kerékpárútszakasz birtokba adására

Sorszám: 203/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírása nélkül történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/57/2018. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/49/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/54/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat területcserével kapcsolatos előszerződés megkötésére

Sorszám: 205/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár. Arany J. utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 173/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. számú ingatlanon megvalósítandó beruházás generáltervezése” tárgyú beszerzési eljárás tervezési szerződésének módosítására

Sorszám: 191/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat a Maroshegyi Óvodába udvari játszóeszközök telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 174/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Berényi út II-III. ütem ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna, valamint út felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 170/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Palotai úti Parkolóház terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 188/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep 58. számú rothasztó felújítása” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 158/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 175/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás célú helyiség értéknövelő beruházására

Sorszám: GSzB/51/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 

 

 1. Javaslat lakásbérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszűntetésére

Sorszám: GSzB/50/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: GSzB/55/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat lakások piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/58/2018. (V.17.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 428/2018. (IV.19.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/56/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakás – pályázati kiírás nélkül – ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/52/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/53/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/59/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

   

Székesfehérvár, 2018. május 14.

 

                                                                                         Horváth Miklós Csaba s.k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

 


 

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2018. május 17-én (csütörtök) 11.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Sorszám: 153/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Benke Dávid Dénes tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 189/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 193/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Sorszám: 159/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés a közterületek használatáról szóló 7/2011. (III.31.) rendeletének módosítására

Sorszám: 206/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 194/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására szóló igény benyújtására

Sorszám: 190/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Sorszám: 199/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat keresettől való elálláshoz történő hozzájárulás megadására

Sorszám: 204/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat területcserével kapcsolatos előszerződés megkötésére

Sorszám: 205/2018. (V.18.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 11408/6/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálása

Sorszám: 192/2018. (V.18.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 11604/3 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám: JÜKB/15/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám: JÜKB/13/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására és földhasználati díjra vonatkozó megállapodások megkötésére

Sorszám: JÜKB/14/2018. (V.17.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2018. május 14.

  

                                                                                       Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

Hetedhét Játékfesztivál

Eseménynaptár

2018. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek