Bizottsági meghívó

2017.05.22. |

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Közgyűlési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-157, fax: (22) 537-225

E-mail: laczi.zoltan@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

    

Tájékoztató!
 
A 2017. május 26-ai közgyűléshez kapcsolódó bizottsági ülésekről:
 

 

BIZOTTSÁG NEVE

ÜLÉS

NAPJA

ÜLÉS

IDEJE

HELYE

Humán Közszolgálati Szakbizottság

2017. május 25.

8.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

2017. május 25.

9.00 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Gazdasági Szakbizottság

2017. május 25.

9.30 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2017. május 25.

12.05 óra

Bizottsági Tárgyalóterem

(Szfvár, Városház tér 2.)

 

 Székesfehérvár, 2017. május 22.

 

                                                                                                              Laczi Zoltán s.k.                                                                                                                                                   irodavezető

 

 


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HUMÁN KÖZSZOLGÁLATI SZAKBIZOTTSÁG

    

 

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Humán Közszolgálati Szakbizottság
2017. május 25-én (csütörtök) 08.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

 

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról

Sorszám: 227/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 237/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 245/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 211/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására és társasági szerződésének módosítására

Sorszám: 238/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 266. helyrajzi számú ingatlant érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 204/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgálmester

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az óvodai intézményhálózatot érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 219/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgálmester

 (Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 229/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgálmester

 (Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Szent István Király Múzeummal kapcsolatos 104/2017. (II.24.) számú közgyűlési határozat módosítására

Sorszám: 215/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgálmester

 (Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Segítő Fehérvár Támogató Csoporttal kapcsolatos intézkedések megtételére, együttműködési megállapodás aláírására

Sorszám: 244/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgálmester

 (Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Városi Levéltár és Kutatóintézet alapító okiratával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 230/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt BM-17 kódjelű pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére

Sorszám: 241/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 246/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/64/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a 168/2017. (IV.6.) és 169/2017. (IV.6.) számú HKSzB határozatok módosítására

Sorszám: HKSzB/58/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat civil szervezetek részére a Társadalmi Felelősségvállalási Alap keret terhére kiírt felhívásra beérkezett pályázat elbírálására

Sorszám: HKSzB/66/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Ifjúsági Alap keret terhére pályázati kiírás közzétételére

Sorszám: HKSzB/67/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az utánpótlás-nevelés Sport Alapból történő támogatására

Sorszám: HKSzB/65/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Sorszám: HKSzB/62/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Kulturális Alapból támogatások nyújtására

Sorszám: HKSzB/63/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Brájer Éva alpolgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba a 2017/2018-as nevelési évre beiratkozott gyermekek felvételi sorrendjére és a csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére

Sorszám: HKSzB/59/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 

 1. Beszámoló a Humán Szolgáltató Intézet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Egészségfejlesztési Tervének végrehajtására vonatkozó munkájáról

Sorszám: HKSzB/61/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Varga Márta igazgató

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Beszámoló az Egyensúlyunkért Alapítvány szociális alapszolgáltatással kapcsolatos 2016. évi szakmai tevékenységéről

Sorszám: HKSzB/60/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

 

Székesfehérvár, 2017. május 22.

 

                                                                                                   Földi Zoltán s. k.

                                                                                                  a bizottság elnöke

 


 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

    

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
2017. május 25-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet
 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Beszámoló a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások valamint nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Sorszám: 236/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár közigazgatási területén térfigyelő kamerák elhelyezésére

Sorszám: 217/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 237/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 245/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

   

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 205/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 206/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 207/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 208/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 209/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 210/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 211/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Juhász Zsófia ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására és társasági szerződésének módosítására

Sorszám: 238/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 212/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 213/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető igazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére és a tulajdonosi beszámoltatás módszerére

Sorszám: 239/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Középiskolai Campus beruházásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 214/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei részére villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 233/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Kégl György utca csapadékcsatorna rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 223/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. számú ingatlanon megvalósítandó beruházás tervezési szolgáltatásainak beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 224/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására szóló igény benyújtására

Sorszám: 225/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 246/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Vízivárosi Óvoda és a Napsugár Óvoda lapostető felújítása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 199/2017. (V.26.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Távirda utca ivóvízvezeték, szennyvíz-, és csapadékcsatorna átépítési, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 200/2017. (V.26.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

Székesfehérvár, 2017. május 22.

 

                                                                                                  Farkas László s. k.

                                                                                                  a bizottság elnöke

    


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági Szakbizottság
 
 
 
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Gazdasági Szakbizottság
2017. május 25-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó ülésére
Helye: Bizottsági Tárgyalóterem, Városház tér 2. I. emelet

 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 237/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 245/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 205/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 206/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 207/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 208/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Steigerwald Tibor ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 209/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 210/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Kis István vezérigazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Sorszám: 212/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Guti Péter ügyvezető

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 213/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Bozai István ügyvezető igazgató

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére és a tulajdonosi beszámoltatás módszerére

Sorszám: 239/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Középiskolai Campus beruházásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 214/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat dr. Koch László u. 4/B. szám alatti ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Sorszám: 240/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat önkormányzati vagyon hasznosítására

Sorszám: 234/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

  

 1. Javaslat a 181/2017. (III.24.) számú határozat módosítására

Sorszám: 235/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. üzemeltetésébe adott önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 203/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok pályázat útján történő értékesítésére

Sorszám: 218/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adására

Sorszám: 232/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Sorszám: 228/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat „A székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése című projekt tervezésére és kivitelezésére” közbeszerzési eljárás keretében

Sorszám: 222/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei részére villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 233/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Kégl György utca csapadékcsatorna rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 223/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. számú ingatlanon megvalósítandó beruházás tervezési szolgáltatásainak beszerzése tárgyú beszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 224/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására szóló igény benyújtására

Sorszám: 225/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 340/2014. (V.30.) és 888/2016. (XII.16.) számú határozatok módosítására

Sorszám: 216/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat garázs alatti fölterület elidegenítésére

Sorszám: GSzB/58/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítására

Sorszám: GSzB/54/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat kiírása nélkül történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/55/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások pályázati eljárás keretében történő bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében

Sorszám: GSzB/59/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek ismételt bérbeadására

Sorszám: GSzB/56/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Bejelentés, tájékoztató

Zárt ülés:

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész pályázat útján történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 202/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat bérleti díj csökkentése iránti kérelem elbírálására

Sorszám: 226/2017. (V.26.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat értékcsökkenés megtérítésére

Sorszám: 221/2017. (V.26.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Vízivárosi Óvoda és a Napsugár Óvoda lapostető felújítása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 199/2017. (V.26.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Távirda utca ivóvízvezeték, szennyvíz-, és csapadékcsatorna átépítési, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 200/2017. (V.26.)

            (Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Jancsár utca 21. szám alatti, 6. jelű helyiség értéknövelő beruházására

Sorszám: GSzB/60/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat a Gazdasági Szakbizottság 420/2017. (IV.6.) számú határozatával kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: GSzB/61/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

   

 1. Javaslat szolgalmi jog alapításához kapcsolódó kártalanítás megállapítására

Sorszám: GSzB/64/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 1. Javaslat a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: GSzB/57/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások piaci alapon történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására, lakások piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/62/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat I. övezeti besorolású önkormányzati bérlakások pályázat kiírása nélkül, ismételt határozott időre, piaci alapon történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/63/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású üresen álló önkormányzati bérlakások bérbeadására

Sorszám: GSzB/65/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat II. számú övezeti besorolású önkormányzati bérlakások ismételt, határozott időre történő bérbeadására

Sorszám: GSzB/66/2017. (V.25.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2017. május 22.

                                                                                           Horváth Miklós Csaba s. k.

                                                                                                   a bizottság elnöke

  


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
 
2017. május 25. napján (csütörtökön) 12.05 órakor tartandó
rendes ülésére
 
Helye:             Székesfehérvár, Városház tér 2. – Bizottsági tárgyalóterem

 

 

 

NAPIREND

 

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

 

 1. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Sorszám:         201/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Benke Dávid Dénes tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár közigazgatási területén térfigyelő kamerák elhelyezésére

Sorszám:         217/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám:         237/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám:         245/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Javaslat Segítő Fehérvár Támogató Csoporttal kapcsolatos intézkedések megtételére, együttműködési megállapodás aláírására

Sorszám:         244/2017. (V.26.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a 340/2014. (V.30.) és 888/2016. (XII.16.) számú határozatok módosítására

Sorszám:         216/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Sorszám:         231/2017. (V.26.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – közgyűlési hatáskör)

 1. Bejelentések, tájékoztatók

Zárt ülés napirendi pontjai:

 

 1. Javaslat tulajdonjog változás iránti kérelem elbírálására

Sorszám:         JÜKB 11/2017. (V.25.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására vételi ajánlat alapján

Sorszám:         JÜKB 12/2017. (V.25.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására

Sorszám:         JÜKB 13/2017. (V.25.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(írásos előterjesztés – bizottsági hatáskör)

 

Székesfehérvár, 2017. május 22.

   

                                                                                        Dr. Kovács Béla Sándor s.k.

                                                                                                 a bizottság elnöke

 

 

Könyvhét

Eseménynaptár

2017. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamera

360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek