Közgyűlési meghívó

2017.04.25. |

  

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2017. április 28-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

  Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 163/2017.(IV.28.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására

Sorszám: 176/2017.(IV.28.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Városi Levéltár és Kutatóintézet Alapító Okiratának módosítására

Sorszám: 168/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

   

 1. Javaslat a Vörösmarty Mihály Könyvtár EFOP 3.7.3-16 kódjelű pályázaton történő részvételének támogatására

Sorszám: 172/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület részére az EFOP-3.3.4-17 kódszámú pályázaton történő részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 184/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány részére önkormányzati tulajdonú épület felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sorszám: 182/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a köznevelési intézményeket érintő döntések meghozatalára

Sorszám: 185/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Gyulai Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj versennyel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 178/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 169/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

    

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2016. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 160/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Szauter Ákos vezérigazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető   Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 166/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Tóth András ügyvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 186/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére és a tulajdonosi beszámoltatás módszerére

Sorszám: 179/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 170/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által beszedett Vízközmű fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 167/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei részére gázenergia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 164/2017.(IV.28.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Berényi út és csapadékcsatorna felújítása II. ütem tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 180/2017.(IV.28.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat felújítási munkákkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 187/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Sorszám: 173/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat a 19/2017.(I.20.) számú határozat kiegészítésére

Sorszám: 174/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú létesítmény bérbeadására kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 162/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 161/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 171/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat garázsokat érintő intézkedések megtételére

Sorszám: 175/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Középiskolai Campus beruházásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 188/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat ingatlanok sportcélú fejlesztésével kapcsolatosan

Sorszám: 181/2017.(IV.28.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrész pályázat útján történő bérbe adására

Sorszám: 189/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a 849/2016.(XII.16.) számú közgyűlési határozat módosítására

Sorszám: 183/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

   

  

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 1. Javaslat intézményvezetői megbízásokhoz vélemény megadására

Sorszám: 190/2017.(IV.28.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 1. Javaslat Székesfehérvár, Palotai úti Gaja-patak híd felújítása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 177/2017.(IV.28.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Arany János utca víz, szennyvíz és csapadékcsatorna rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 165/2017.(IV.28.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

  

  Székesfehérvár, 2017. április 24.

   

   Dr. Cser-Palkovics András s.k.

 

Tavaszköszöntő

Bolondballagás jelentkezés

Eseménynaptár

2017. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Webkamera

360 Fehérvár

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek