Közgyűlési meghívó

2018.04.16. |

         

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2018. április 20-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Településképi Arculati Kézikönyve elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 131/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 113/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati rendeletmódosításra

Sorszám: 132/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

  

 1. Javaslat a köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntésekhez vélemény megadására

Sorszám: 103/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Bizottság

 

 1. Javaslat az óvodai intézményhálózatot érintő döntés meghozatalára

Sorszám: 106/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Bizottság

 

 1. Javaslat támogatások odaítélésére

Sorszám: 107/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat az Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos megállapodás megkötésére

Sorszám: 149/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Balett Színház megalapítására

Sorszám: 151/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 114/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat emlékhely létrehozásához támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 108/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 

 

 

 1. Javaslat nagyváradi kapcsolatokkal összefüggő döntés meghozatalára

Sorszám: 112/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok sportcélú fejlesztésére vonatkozó döntések meghozatalára

Sorszám: 129/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a Mezővári József Sportpályán megvalósítandó sportcélú fejlesztésekre vonatkozó döntés meghozatalára

Sorszám: 104/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a módosított Integrált Területi Program elfogadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 123/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat önkormányzati ingatlanok és ingóságok üzemeltetésére

Sorszám: 148/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat önkormányzati lakásokra fennálló bérlőkijelölési jog közös megegyezéssel történő módosítására

Sorszám: 125/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport térítésmentes használatba adására

Sorszám: 109/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

  

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 126/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2017. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 115/2018. (IV.20.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2017. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 116/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2017. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 117/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2017. II. félévi beszámoló elfogadására

Sorszám: 118/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 2017. évi Éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 133/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Szauter Ákos vezérigazgató                       

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 134/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Tóth András ügyvezető igazgató              

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Sorszám: 135/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Barabás Tibor ügyvezető igazgató          

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Központi költségvetési forrásból megvalósítani tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos” intézkedések megtételére

Sorszám: 120/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat gyermekjóléti szolgáltatók kijelölt módszertani szervezetének telephely biztosítására

Sorszám: 136/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a 650/2015. (X. 9.) számú közgyűlési határozat módosítására

Sorszám: 105/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Sóstó Természetvédelmi Terület vízpótlását ellátó utótisztító műtárgy üzemeltetésre

Sorszám: 137/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 

 1. Javaslat a Szivárvány Óvoda udvari csapadékvíz elvezetés kiépítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 147/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat az Ybl rendelő és a Százszorszép Bölcsőde, valamint a Batthyány utcai rendelő épületeinek felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 124/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 152/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a KÉPES program folytatásához közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 130/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Sorszám: 138/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 110/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat bírósági ülnök megválasztására

Sorszám: 122/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat intézményvezetői megbízásokhoz vélemény megadására

Sorszám: 127/2018. (IV.20.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Bizottság

 

 1. Javaslat a Városgondnokság Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

Sorszám: 139/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat ingatlan megvásárlására

Sorszám: 150/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 140/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár, Vörösmarty tér 12. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 111/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat részvények értékesítésére

Sorszám: 119/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

 

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Verseci utcai KÖFÉM orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására

Sorszám: 146/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a „Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 141/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Zombori utca rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 121/2018. (IV.20.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Gazdasági Szakbizottság 

 

 1. Javaslat a 165/2018. (III.9.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Sorszám: 128/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 120019/3/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 142/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 120210/3/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 143/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 

 

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 120251/3/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 144/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 120252/4/2018. számú határozata elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 145/2018. (IV.20.)

Előterjesztő:    Dr. Bóka Viktor jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

  

 

Székesfehérvár, 2018. április 16.

 

 

                                                                                                               Dr. Cser-Palkovics András s.k.

                                                                                                                              polgármester

 

 

Sportmajális

Eseménynaptár

2018. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek