Közgyűlési meghívó

2017.06.13. |

   

  

 

M E G H Í V Ó

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 

rendes ülését

 

2017. 06.16-án (péntek) 8.00 órai kezdettel összehívom

 

a Városháza Dísztermében (Városház tér 1. I. emelet), melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

 1. Javaslat az Árpád Úti Óvoda óvodaigazgatójának megbízására

Sorszám: 247/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről

Sorszám: 251/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Kovács Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 3. számú Bölcsőde bölcsődevezetőjének megbízására

Sorszám: 254/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 8. számú Bölcsőde bölcsődevezetőjének megbízására

Sorszám: 248/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 282/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat támogatás odaítélésére

Sorszám: 253/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. év II. félévi munkatervére

Sorszám: 249/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 276/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az óvodai ellátásra vonatkozó köznevelési szerződések megkötésére

Sorszám: 259/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 - 2017.) áttekintésére

Sorszám: 252/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 273/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat az Óbudai Egyetem Társadalmi Tanácsadó Testületébe való delegálásra

Sorszám: 255/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat egyes közalapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Sorszám: 283/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú létesítmény pályázat útján történő bérbe adására

Sorszám: 277/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a SZÉPHŐ Zrt. vagyonkezelésében lévő eszközökkel kapcsolatos intézkedések megtételére

Sorszám: 264/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezésére

Sorszám: 256/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Sorszám: 257/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

  

 1. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására

Sorszám: 260/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakásokat érintő vízdíjtartozással kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 278/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: 250/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat közterületek elnevezésére

Sorszám: 274/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor jegyző

 

 1. Javaslat a 425/2017. (V.26.) számú Közgyűlési határozat módosítására

Sorszám: 258/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére biológiai tisztítóblokk levegőztető műtárgyak légbeviteli elemeinek cseréjére közbeszerzési eljárás keretében

Sorszám:265/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a „Maroshegyi Óvodába udvari játszóeszközök telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 266/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat „Rákóczi Utcai Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 267/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat Országzászló tér rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 268/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Székesfehérvár, Arany János utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése és a Négykaréjos templom bemutatása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 269/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat a Horvát István lakótelep csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére

Sorszám: 275/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Interpelláció

 

 1. Szóbeli kérdés

 

 1. Bejelentés

 

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozására

Sorszám: 261/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat önkormányzati díjak, kitüntető címek adományozására

Sorszám: 262/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Humán Közszolgálati Szakbizottság

 

 1. Javaslat az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások és helyiségek értékesítésére kiírt pályázatok elbírálására

Sorszám: 281/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a Vízivárosi Óvoda és a Napsugár Óvoda lapostető felújítása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 263/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 1. Javaslat Székesfehérvár területén kisléptékű közlekedési célú fejlesztés vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 270/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat fejlesztési döntések meghozatalára

Sorszám:271 /2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

 

 1. Javaslat a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” c. KEHOP-5.2.2. azonosító számú pályázati felhívás keretében a 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. alatti létesítmény energetikai fejlesztése tárgyú eljárás eredményének megállapítására

Sorszám: 280/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Szakbizottság

Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

 

 1. Javaslat elővásárlási jog gyakorlására vételi ajánlat alapján

Sorszám: 279/2017. (VI.16.)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

 

 1. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 180247/7/2017. számú határozata elleni fellebbezések elbírálása

Sorszám: 272/2017. (VI.16.)

(Az előterjesztést később küldöm meg!)

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Székesfehérvár, 2017. június 12.

  

   Dr. Cser-Palkovics András s.k.

 

 

Eseménynaptár

2017. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Webkamera

360 Fehérvár

Hirdetés

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek