Közgyűlés-munkaterv

2017.09.22. |

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

659/2017.(IX.14.) számú h a t á r o z a t a :                                    

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. év II. félévi munkatervének módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 460/2017. (VI.16.) számú határozattal elfogadott 2017. év
II. félévi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

 

A közmeghallgatás időpontját tartalmazó bekezdésben a
„2017. szeptember 29.” szövegrész helyébe a „2017. október 20.” szövegrész lép.

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv módosításának közzétételéről gondoskodjon.

 

 

Felelős:             Dr. Bóka Viktor

                           jegyző

 

                           Pápai Erzsébet

                           Humán Erőforrás Gazdálkodási és

                           Koordinációs főosztályvezető

  

Határidő:         értelem szerint

  

Kmf.

  

Dr. Cser-Palkovics András s.k.                         Dr. Bóka Viktor s.k.

             polgármester                                               jegyző

 

 


 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

460/2017.(VI.16.) számú h a t á r o z a t a :                                       

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. év II. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2017. év II. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

2017. augusztus 18.
2017. szeptember 8.
2017. szeptember 29.
2017. október 20.
2017. november 17.
2017. december 1.

 

Közmeghallgatás időpontja: 2017. szeptember 29.

 

A határozat melléklete tartalmazza azon napirendek listáját, amelyeket jogszabályi kötelezettségek alapján a második félévben szükséges megtárgyalni.

 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:                Dr. Bóka Viktor

                             jegyző

 

                             Pápai Erzsébet

                             Humán Erőforrás Gazdálkodási és

Koordinációs főosztályvezető

 

Határidő:            2017. június 30.

  

Kmf.

 

  Dr. Cser-Palkovics András s.k.                                            Dr. Bóka Viktor s.k.

        polgármester                                                                          jegyző

  


  

Határozat melléklete

  

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, az adóztatásról
 • Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
 • Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működéséről
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 • Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotására
 • Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások valamint nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervére
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 46/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. év I. félévi munkatervére
 • Javaslat önkormányzati díjak adományozására
 • Javaslat közterület elnevezésre
 • Javaslat a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadására
 • Tájékoztató az önkormányzati képviselők kötelezettségének teljesítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehérvár Hangja

Eseménynaptár

2017. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek