Közgyűlés-munkaterv

2018.01.30. |

  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

33/2018.(I.26.) számú h a t á r o z a t a :                                  

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2018. év I. félévi munkatervének módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 837/2017. (XII.1.) számú határozattal elfogadott 2018. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontjai bekezdésben a
„2018. február 9.” szövegrész helyébe a „2018. február 8.”
szövegrész lép.
 

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv módosításának közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:       Dr. Bóka Viktor

                    jegyző

 

                    Pápai Erzsébet

                    Humán Erőforrás Gazdálkodási és

                    Koordinációs főosztályvezető

 

Határidő:    értelem szerint

  

Kmf.

 

      Dr. Cser-Palkovics András  s.k.                                                           Dr. Bóka Viktor  s.k.
                  polgármester                                                                                    jegyző

 

 


 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

837/2017.(XII.1.) számú h a t á r o z a t a :                              

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2018. év I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot.

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2018. év I. félévi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Közgyűlés ülésnapjainak várható időpontja:

 

 1. január 26.

2018. február 9.
2018. március 9.
2018. április 20.
2018. május 18.
2018. június 15.

  

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály bevonásával a munkaterv közzétételéről gondoskodjon.

 

Felelős:       Dr. Bóka Viktor

                    jegyző

 

                    Pápai Erzsébet

                    Humán Erőforrás Gazdálkodási

                    Koordinációs főosztályvezető

 

Határidő:    2017. december 31.

 
Kmf.

 

Dr. Cser-Palkovics András  s.k.                                                                   Dr. Bóka Viktor  s.k.

             polgármester                                                                                        jegyző

 

 


  

Határozat melléklete

  

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, az adóztatásról
 • Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
 • Beszámoló a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működéséről
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 • Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 • Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi összesített közbeszerzési terveinek jóváhagyására
 • Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadásához kapcsolódó önkormányzati elszámolás elfogadására
 • Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről
 • Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 • Beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint egyes önkormányzati társulások 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól
 • Javaslatok Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolójának
 • Beszámolók Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2017. évi közhasznú tevékenységéről
 • Javaslat „Penna Regia” díj adományozására
 • Javaslat „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozására
 • Javaslat „Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozására
 • Javaslat „Sipos Gyula” díj adományozására
 • Javaslat „Székesfehérvár Közoktatásáért” díj adományozására
 • Javaslat „Székesfehérvár Egészségéért” díj adományozására
 • Javaslat „Díszpolgári” díj, „Pro Civitate” díj és „Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára” cím adományozására
 • Javaslat „Pro Theatro Civitatis Albae Regialis” díj adományozására

 

 

Múzeumok éjszakája

Eseménynaptár

2018. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek