19 oC / 6 oC(koponyeg.hu)
gyengén felhős (várható)
2017. Március 29. Auguszta, Bertold
   Eseménynaptár
2017 Március
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
 • Nincs esemény!

 • Iskolai beiratkozás

  Hirdetés
   

  Városkártya

  Tourinform


     Webkamera

  FehérVár magazin
   

  2GO Fehérvár

  Vörösmarty Rádió

  A lejátszó Adobe Flash Player 10-et igényel.
  Innen letöltheted.


  360 Fehervar

  Látnivalók

  Tömegsport
  Webmail felhasználási feltételei

  Székesfehérvár webmail rendszerének felhasználási feltételei

  A webmail.szekesfehervar.hu ingyenes e-mail szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) Székesfehérvár MJV (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja kizárólag székesfehérvári lakosok részére az alábbi feltételekkel.

  1. A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen felhasználási feltételekkel.

  2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Felhasználó által megadott azonosító alapján elektronikus levélcím és postafiók felállítása, fenntartása, illetve a levelek jelszóval védett elolvasásának, új levelek létrehozásának és elküldésének lehetővé tétele az interneten keresztül. Szolgáltatás tartalmazhat egyéb, itt fel nem sorolt lehetőségeket is Felhasználó számára.

  3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítása. A felhasználási feltételeket a Szolgáltató rendszeresen áttekinti és aktualizálja, alapvető jogokat és szolgáltatás-komponenseket nem érintő változások esetén erről a Felhasználót külön nem értesíti.

  4. Kizárólag a Felhasználó felelős leveleinek tartalmáért, az azokból eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú leveleket, amelyek törvényt, egyéb jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, ilyen anyagot vagy ilyen tartalmú weboldalra mutató linket tartalmaznak (például pornográf anyagok, vírusok stb.). A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja kéretlen (reklám-) levelek (SPAM), lánclevelek, egyéb levélszemét stb. küldésére és ilyen levelekre adott válaszok fogadására.
  Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató minden külön értesítés nélkül megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

  5. A Felhasználó felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavának illetve egyéb adatainak megőrzéséért. A szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" menüpontban ad lehetőséget annak pótlására, semmilyen más módon nem lehetséges ez.

  6. A Szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek illetve az index.hu adatvédelmi elveinek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy vezeték- és keresztneve, valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
  A Szolgáltató tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

  7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználók elérhető adatait. Ilyen eset lehet például:
  - jogi eljárás esetén,
  - bírósági, rendőrségi megkeresés esetén,
  - szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés alapos gyanúja esetén,
  - a Szolgáltató érdekeinek sérelme, a Szolgáltatás nyújtásának veszélyeztetése esetén, stb.

  8. A Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés vagy indokolás nélkül szüneteltetheti vagy megszüntetheti  a Szolgáltatást.
  A Felhasználónak rendszeresen be kell lépnie a Szolgáltatás web felületén keresztül. Ha a Felhasználó több mint 60 (hatvan) napon keresztül nem lép be postafiókjába a webes felületen keresztül, a Szolgáltató a Felhasználó postaládáját törli.

  9. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás ingyenes. Semmilyen anyagi vagy más természetű ellenszolgáltatásra vonatkozó követelés nem támasztható a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a Szolgáltatás eléréséhez, használatához szükségesek (eszközök, internet-hozzáférés költségei, stb.).
  A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, híreket e-mail üzenetben közölje a Felhasználóval.

  10. A Szolgáltatást semmilyen profitorientált (üzleti) illetve politikai célra nem vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amennyiben tudomást szerez bármiféle üzleti vagy politikai célú felhasználásról.
  A Szolgáltatás a Felhasználó semmilyen formában nem árusíthatja, továbbá semmilyen termékkel, szolgáltatással, vagy más üzleti relevanciájú tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben küldeményben ajánlatokat küldjön.

  11. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból, az internet sajátos jellegéből adódó hibákért, az ezekből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési, az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb okokból eredő károkért. A Szolgáltató továbbá semmiféle, Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre.

  12. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a Székesfehérvár MJV. A Felhasználó nem jogosult ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására.

  13. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti.

  14. Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Székesfehérvár Városi Bíróság illetékességét.  Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

  Köszöntő

  Ügyintézés

  Városüzemeltetés

  Hirdetés
  Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

  Hírlevél feliratkozás
  Az Ön e-mail címe:
  Kategóriák:
       Általános
       e-Önkormányzat
  Automatikus összefoglalót kérek a legutóbbi hírekről (digest):
       naponta
       hetente
  Automatikus összefoglalót kérek az eseményekről:
       hetente
       havonta

  Projektek
  rss