4 oC(koponyeg.hu)
pára, szélcsend (aktuális)
2017. Március 23. Emőke, Botond, Ottó, Kartal
   Eseménynaptár
2017 Március
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
 • Nincs esemény!

 • Aláírásgyűjtés

  Hirdetés
   

  Városkártya

  Tourinform


     Webkamera

  FehérVár magazin
   

  2GO Fehérvár

  Vörösmarty Rádió

  A lejátszó Adobe Flash Player 10-et igényel.
  Innen letöltheted.


  360 Fehervar

  Látnivalók

  Tömegsport
   
    Közlemények  -  2017. 03. 08. 10:55  -  www.szekesfehervar.hu
  Április 20-án és 21-én lesz Székesfehérváron az általános iskolai beiratkozás
    
  A 2017/2018. tanévre az általános iskolai beiratkozásra 2017. április 20-án és 21-én 8 órától 19 óráig lesz lehetőség. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelessé váló – vagyis a 2011. augusztus 31-ig születetett gyermekét – a szülő köteles beíratni a lakóhelye – ennek hiányában a tartózkodási helye – szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
  A tankötelezettség megkezdésének feltétele, a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, amit az óvoda igazol.
   
  A hatályos jogszabály értelmében az általános iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről kiadott hirdetménye a Székesfehérvári Járási Hivatalnak itt olvasható.
   
  Beiratkozáshoz szükséges:
  - gyermek személyi azonosítója,
  - gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  - gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségét tanúsító igazolás.
   
  A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, a hatályos jogszabály alapján. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással fellebbezési kérelmet nyújthat be, a kézhezvételtől számított 15 napon belül az elutasító döntést hozó iskolában, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve amennyiben nem állami fenntartású, akkor annak fenntartójához címezve. Ezt a kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles a fenntartó elbírálni.
   
  A körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője felhívja a szülők figyelmét, hogy 2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig vagy 2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségének!