Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2018.05.17. |

HIRDETMÉNY

Rácz Zoltán képviseletében eljáró Benedek Imre Károly meghatalmazott kérelmére indult, a Székesfehérvár, 12986/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési engedélyezési eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. május 17.


FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések  alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kitüntetés adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat:

„Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj

A „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj a székesfehérvári színházi életben tevékenykedő természetes személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adományozható munkássága elismeréseként.

Évente legfeljebb kettő „Pro Theatro Civitatis Albae Regalis” díj adományozható.

Az elismerés adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2018. június 5. napjáig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a javaslattevő nevét
 2. a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

A javaslatok benyújtása:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin

  vagy

 • postai úton az alábbi címre:

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A honlapon megjelent: 2018. május 15.

HIRDETMÉNY

Bodor István Attila képviseletében eljáró Schneider Viktor és Gedő Éva Csengella kérelmére indult, a Zámoly, 1002 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használatbavétel tudomásulvételi eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. május 14.

HIRDETMÉNY

Az AMPLIO AUTOMATIKA Kft. kérelmére indult, a Székesfehérvár, 12570/38 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. május 14.

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26) sz. határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és mellékletét a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A honlapon megjelent: 2018. május 4.


HIRDETMÉNY

Tájékoztatás
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
településképi arculati kézikönyve és a településkép védelméről szóló rendelete elfogadásáról
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. április 27.

FELHÍVÁS

a „Schmidl Ferenc Építészeti Díj”


2018. évi kitüntetettjére történő javaslattételre


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében a „Schmidl Ferenc Építészeti Díj” adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat.

A „Schmidl Ferenc Építészeti Díj” adományozható annak az építész tervezőnek, aki Székesfehérvár közigazgatási területén belül, 1990. után megvalósult építészeti alkotása révén hozzájárult Székesfehérvár városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához, az épített környezet minőségének javításához. Az elismerés adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. Évente két díj adományozható.

A díj adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet, a tervezők saját alkotásaikat is nevezhetik.

A „Schmidl Ferenc Építészeti Díj”-ra tett javaslatnak tartalmaznia kell

 • a javaslattevő nevét és elérhetőségét,
 • a javasolt építész nevét és elérhetőségét,
 • a javaslat indokául szolgáló, Székesfehérváron megvalósult, 1990. után épült épület
  • leírását,
  • fényképeit,
  • megértéséhez szükséges mértékű, léptékű, építészeti tervlapjait,
  • látványterveit.

A javaslat dokumentálásának formai követelményei:

 • legfeljebb 3 db álló A3 formátumú, színes kivitelű papír nyomat kemény alátétre kasírozva vagy arra nyomtatva, valamint
 • a papír nyomatokkal megegyező tartalmú, egy példány digitális adathordozón rögzített szöveges és képi dokumentáció, Pdf formátumban.
 • A benyújtásra kerülő javaslat csomagolásán kérjük tüntessék fel: „Schmidl Ferenc Építészeti Díj”

A javaslatokat 2018. május 31-ig írásban lehet benyújtani:

 • leadhatóak a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti portáján,
 • postán elküldhető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda címére: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A javaslatokat az alábbi tagokból álló díjbizottság véleményezi:

 • a Magyar Építész Kamara által delegált tag,
 • a Magyar Építőművészek Szövetsége által delegált tag,
 • a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal állami főépítésze,
 • Székesfehérvár városi főépítésze,
 • a városi főépítész által javasolt Kossuth díjas építész.

A díj átadására októberben az Építészet Világnapja alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

Korábbi évek díjazottjai:

 • 2014.: Pordán- H. Ferenc
 • 2015.: Szakál Csaba
 • 2016.: Fodróczy József
 • 2017.: Szigeti Gyula, Vadász György

A honlapon megjelent: 2018. február 28.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről.
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. február 5.

TÁJÉKOZTATÓ

A közterületi parkolás 2016. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.jpg)

A honlapon megjelent: 2018. január 31.

TÁJÉKOZTATÓ

2017. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjak
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 11.

Hetedhét Játékfesztivál

Eseménynaptár

2018. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek