Főépítészi Iroda - adatok , információk

2017.08.23. |
Iroda neve: Főépítészi Iroda
Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Földszint 4.
Telefon: (22) 537-206, fax: (22) 537-623
E-mail: foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu
Irodavezető, a városi főépítész: Lantay Attila
Iroda munkatársai Titkárság:  Komócsi Zsoltné
Ügyintézők: Czikora József, Horváth Krisztina, Kovács Ádám, Ötvös Ildikó, Sagát Ágnes, Schmidt Nóra
Ügyfélfogadási időpontok: Az ügyintézők ügyfélfogadása:

Szerda: 8-12 és 13-16 óra között
Péntek: 8-12 óra között

A városi főépítész előzetes időpont egyezetés alapján fogad ügyfeleket.
Általános feladatok A Főépítészi Iroda a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett feladatokat látja el.
Településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok  A településrendezés körében az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő jogszabályban meghatározott feladatok ellátása:
  • a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslat, a tervezési megbízás feltételeinek és követelményeinek, döntésre való előkészítése
  • településrendezéssel összefüggő partnerség
  • az előzetes tájékoztatás előkészítése az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett lakosság, partnerek, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint településszerkezeti tervet érintően a szomszédos települések önkormányzatai, és a megyei önkormányzat szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
  • a településrendezési eszközök készítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete valamint folyamatos együttműködés a tervezőkkel
  • a településrendezési eszközök véleményezési- és egyeztetési eljárásainak szervezése és irányítása,
  • a véleményezési eljárás során a településrendezési eszköz tervezetének lakossági véleményezésre történő  közzététele, a közszemle biztosítása,
  • a véleményezési és egyezetetési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési eszközök jóváhagyásra való előkészítése,
  • gondoskodás a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
  • nyilvántartás vezetése a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről,
  • amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak, gondoskodás a jóváhagyott, hatályos településrendezési eszközök  önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Együttműködéssel kapcsolatos feladatok
  • kérésre tájékoztatás adása, illetve főépítészi konzultáció biztosítása a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, továbbá a településképi követelményekről,
  • közreműködés az építésügyi és a településrendezési tevékenység összehangolásában, szakmai tanácsadás az építési hatósági és település-fejlesztési tervezési munka ellátásához,
  • javaslattétel a településrendezési tervek készíttetésére, a meglévő tervek korszerűsítésére,
  • közreműködés a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
  • az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozásának előkészítése, érvényesülésének figyelemmel kísérése, az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetése
  • az állami főépítésszel együttműködés a területrendezési és településszerkezeti terv összhangjának megteremtése érdekében;
  • szakmai véleményék és állásfoglalások által a település egységes táji és építészeti arculatának alakításának segítése,
  • együttműködés a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben a Hivatal társirodáival.
Településképi eljárásokkal kapcsolatos feladatok
Véleményezési feladatok
  • közreműködés a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
  • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben véleményt ad a településpolitikai, településfejlesztési dokumentumok előkészítése során a település szerkezetet valamint városképet érintő kérdésekben.
  • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó vagyongazdálkodási döntések meghozatalához előzetes vélemény-nyilvánítás,
Közzétételi feladatok A Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás:
Önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok
  • a Főépítészi irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
  • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
  • a Főépítészi Iroda  tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása.

(frissítve: 2017.08.23.)

seuso kiállítás

Eseménynaptár

2017. November
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek