Civil, ifjúsági és sportiroda

2018.03.07. |
Tisztelt Civil Szervezetek!
 
2011. január 1-től a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatalban a Civil, Ifjúsági és Sportiroda látja el munkatársai segítségével:
 
Elérhetőségeink:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Igazgatóság
Civil, Ifjúsági és Sportiroda
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz. 3.
22/537-197
 
 
Munkatársak:
 
 
 
Gombosné Kis Edit
civil kapcsolat
22/537-197
kis.edit@pmhiv.szekesfehervar.hu

Arany Magyar Kinga
civil kapcsolat
22/537-197
aranymagyar.kinga@pmhiv.szekesfehervar.hu

Heim Ildikó
adminisztráció, civil kapcsolat
22/537-197

heim.ildiko@pmhiv.szekesfehervar.hu

Dr. Nagyné Ferenczy Eleonóra
ifjúsági ügyek
22/537-247
ferenczy.nora@pmhiv.szekesfehervar.hu

Magony Tamás 
sport ügyek
22/537-247
magony.tamas@pmhiv.szekesfehervar.hu


Ügyrendi feladatok:

Az iroda ellátja a civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatásával kapcsolatos, valamint az ifjúsági és sportfeladatokat:

5.1.1. kapcsolattartás a civil és ifjúsági szervezetekkel,
5.1.2. közreműködés az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában,
5.1.3. civil rendezvények szervezésében segítségnyújtás, szakmai háttéranyagok készítése,
5.1.4. az Önkormányzat által kiírt pályázatok előkészítésében segítségnyújtás a civil szervezetek részére,
5.1.5. Fehérvári Civil Központ működésével kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
5.1.6. közreműködés a tisztségviselők civil kapcsolatainak ápolásában,
5.1.7. az Önkormányzat Társadalmi Felelősségvállalási Programja keretében megvalósuló feladatok koordinálása,
5.1.8. kapcsolattartás a társadalmi felelősségvállalási tevékenységet is megvalósító helyi vállalatokkal, valamint közvetítés a civil, az önkormányzati és a vállalati szektor között,
5.1.9. az Érdekegyeztető Fórum, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Székesfehérvári Érdekegyeztető Fórum és a Városi Idősügyi Tanács munkájának segítése,
5.1.10. ellátja a gyermekek és a fiatalok érdekében végzendő feladatokat, valamint megoldási lehetőségeket keres az ifjúság korosztály problémáira,
5.1.11. elősegíti az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil szervezetek tevékenységének koordinációját,
5.1.12. elősegíti, figyelemmel kíséri az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását,
5.1.13. elősegíti az ifjúság önszerveződését,
5.1.14. a költségvetésben az ifjúsági és sportcélokra elkülönített pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel az ifjúság, versenysport, a diák- és szabadidősport, táboroztatás célját szolgáló előirányzatokra,
5.1.15. a közgyűlés, bizottság által meghirdetett szakmai pályázatok nyerteseivel kötendő szerződések előkészítése, az elszámolások begyűjtése, feldolgozása,
5.1.16. rendszeres kapcsolattartás a városi tulajdonú sportlétesítményeket működtető sportszervezetek képviselőivel,
5.1.17. a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos előkészítési feladatok, közzétételi feladatok ellátása,
5.1.18. a város sportéletében működő egyesületekkel, szakosztályokkal és sportági szövetségekkel a szakmai kapcsolat fenntartása,
5.1.19. diák- és szabadidősport rendezvények programjainak előkészítése, egyeztetése,
5.1.20. a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókkal találkozók szervezésében való közreműködés,
5.1.21. a városi diákok nyári táboroztatásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátásban közreműködés,
5.1.22. az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
5.1.23. az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
5.1.24. az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
5.1.25. az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások szakmai beszámolóinak ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
5.1.26. az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
5.1.27. az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében történő együttműködés és a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
5.1.28. ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
5.1.29. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,
5.1.30. az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése.

Sportmajális

Eseménynaptár

2018. Április
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Egy százalék

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek